ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי - 1162

קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 28/12/2005
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.71%

יתרות
הפקדות ללא העברות 1056.53
משיכת כספים ללא העברות -649.75
העברות בין הקופות -1290.62
צבירה נטו -883.84
יתרת נכסים 14276.63

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.42%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -4.88%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.33%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.36%
תשואה מצטברת 3 שנים 12.5%
תשואה מצטברת 5 שנים 23.89%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.38%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.6%
סטיית תקן 60 חודשים 2.14%
אלפא שנתית 0.84%
שארפ ענף 0.76%
שארפ כל הקופות 0.88%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.42%
יחס נזילות 85.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות26.08%3723890.39
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות26.54%3789461.92
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.5%356288.21
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות14.47%2066167.71
פיקדונות1.03%147430.21
הלוואות3.76%536986.95
מזומנים ושווי מזומנים19.87%2837428.31
קרנות נאמנות0.45%64317.11
נכסים אחרים5.29%754656.25
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים88.63%12653066.87
נכסים לא סחירים11.37%1623560.2
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ89.34%12754553.07
נכסים בחו"ל ובמט"ח10.66%1522074

גרף יתרות של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

גרף תשואות של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק