מור מנורה מבטחים 50-60 - 9790

קופת גמל מור מנורה מבטחים 50-60 של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 19/10/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.19%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.88
משיכת כספים ללא העברות -0.95
העברות בין הקופות 13.27
צבירה נטו 13.2
יתרת נכסים 68.21

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.82%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 10.37%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.23%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.36%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.63%
תשואה מצטברת 5 שנים 24.05%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.8%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.4%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.94%
סטיית תקן 60 חודשים 2.41%
אלפא שנתית 0%
שארפ ענף -0.02%
שארפ כל הקופות -0.17%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.38%
יחס נזילות 89.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות14.87%10140.21
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות31.98%21812.37
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.12%81.94
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.72%22999.16
פיקדונות0.44%299.28
הלוואות1.63%1109.9
מזומנים ושווי מזומנים13.27%9054.15
קרנות נאמנות3.53%2405.1
נכסים אחרים0.45%309.18
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.38%66422.64
נכסים לא סחירים2.62%1788.65
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ68.81%46933.08
נכסים בחו"ל ובמט"ח31.19%21278.21

גרף יתרות של מור  מנורה מבטחים 50-60

גרף תשואות של מור  מנורה מבטחים 50-60
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מור  מנורה מבטחים 50-60

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק