דיסקונט לפיצויים - 239

קופת גמל מרכזית לפיצויים דיסקונט לפיצויים של כלל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1970
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.75%

יתרות
הפקדות ללא העברות -0.27
משיכת כספים ללא העברות -41.58
העברות בין הקופות -23.66
צבירה נטו -65.51
יתרת נכסים 542.65

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.48%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.92%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.47%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.31%
תשואה מצטברת 3 שנים 18.5%
תשואה מצטברת 5 שנים 20.67%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.82%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.83%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.09%
סטיית תקן 60 חודשים 1.22%
אלפא שנתית 1.2%
שארפ ענף 0.99%
שארפ כל הקופות 0.6%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.97%
יחס נזילות 85.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות25.97%140953.71
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות19.17%104044.44
אג"ח קונצרניות לא סחירות5.38%29209.44
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות28.73%155883.74
פיקדונות0.07%370.85
הלוואות6.12%33226.19
מזומנים ושווי מזומנים5.49%29814.11
קרנות נאמנות5.28%28640
נכסים אחרים3.78%20510.54
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.22%457007.39
נכסים לא סחירים15.78%85645.63
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ67.97%368852.88
נכסים בחו"ל ובמט"ח32.03%173800.13

גרף יתרות של דיסקונט לפיצויים

גרף תשואות של דיסקונט לפיצויים
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של דיסקונט לפיצויים

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו