מיטב דש גמל לבני 50-60 - 103

קופת גמל מיטב דש גמל לבני 50-60 של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1970
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.58%

יתרות
הפקדות ללא העברות 248.14
משיכת כספים ללא העברות -211.38
העברות בין הקופות 226.1
צבירה נטו 262.86
יתרת נכסים 8145.37

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 1.39%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 17.99%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.65%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.58%
תשואה מצטברת 3 שנים 26.44%
תשואה מצטברת 5 שנים 41.22%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 8.13%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 7.15%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.3%
סטיית תקן 60 חודשים 1.82%
אלפא שנתית 1.92%
שארפ ענף 1.8%
שארפ כל הקופות 1.82%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.23%
יחס נזילות 78.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות13.89%1131132.99
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.59%1351712.8
אג"ח קונצרניות לא סחירות3.67%298923.74
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות31.22%2543357.14
פיקדונות0.06%4726.69
הלוואות6.67%542947.73
מזומנים ושווי מזומנים8.15%663791.17
קרנות נאמנות4.05%329816.89
נכסים אחרים15.7%1278958.34
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים76.3%6214900.14
נכסים לא סחירים23.7%1930467.35
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ64.53%5256452.61
נכסים בחו"ל ובמט"ח35.47%2888914.88

גרף יתרות של מיטב דש גמל לבני  50-60

גרף תשואות של מיטב דש גמל לבני  50-60
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב דש גמל לבני  50-60

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק