הראל קמ"פ מסלול מניות - 739

קופת גמל מרכזית לפיצויים הראל קמ"פ מסלול מניות של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 26/11/2001
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.8%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -0.32
העברות בין הקופות -1.24
צבירה נטו -1.56
יתרת נכסים 5.84

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.22%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.73%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.35%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.48%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.5%
תשואה מצטברת 5 שנים 33.06%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.31%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.88%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 4.28%
סטיית תקן 60 חודשים 3.61%
אלפא שנתית 3.36%
שארפ ענף 0.36%
שארפ כל הקופות 0.32%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.43%
יחס נזילות 92.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות9.56%558.39
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות2.26%131.89
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.34%20
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות66.9%3906.25
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים12.96%756.66
קרנות נאמנות5.67%331.18
נכסים אחרים2.3%134.15
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.08%5668.25
נכסים לא סחירים2.92%170.26
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ56.83%3317.83
נכסים בחו"ל ובמט"ח43.17%2520.68

גרף יתרות של הראל קמ"פ מסלול מניות

גרף תשואות של הראל קמ"פ מסלול מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל קמ"פ מסלול מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור