אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה - 9950

קופת גמל אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 21/12/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.73%

יתרות
הפקדות ללא העברות 264.12
משיכת כספים ללא העברות -118.85
העברות בין הקופות 1347.84
צבירה נטו 1493.11
יתרת נכסים 10068.59

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 1.05%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 13.4%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.61%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.66%
תשואה מצטברת 3 שנים 24.57%
תשואה מצטברת 5 שנים 48.79%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.6%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 8.27%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.72%
סטיית תקן 60 חודשים 2.15%
אלפא שנתית 1.68%
שארפ ענף 0.81%
שארפ כל הקופות 0.79%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.04%
יחס נזילות 88.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות40.77%4105134.42
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות2.52%254156.17
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.09%109755.96
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות36.01%3625920.96
פיקדונות0.37%37729.43
הלוואות3.98%400861.45
מזומנים ושווי מזומנים3.46%348084.6
קרנות נאמנות7.84%789326.41
נכסים אחרים3.95%397621.34
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים89.46%9007291.64
נכסים לא סחירים10.54%1061299.1
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ55.02%5539554.31
נכסים בחו"ל ובמט"ח44.98%4529036.43

גרף יתרות של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

גרף תשואות של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק