אקסלנס השתלמות כללי - 964

קרן השתלמות אקסלנס השתלמות כללי של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 30/12/2003
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.69%

יתרות
הפקדות ללא העברות 653.2
משיכת כספים ללא העברות -255.36
העברות בין הקופות -113.7
צבירה נטו 284.14
יתרת נכסים 4741.48

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.03%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.35%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.3%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.36%
תשואה מצטברת 3 שנים 11.54%
תשואה מצטברת 5 שנים 23.74%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.71%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.35%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.26%
סטיית תקן 60 חודשים 1.81%
אלפא שנתית 1.32%
שארפ ענף 0.95%
שארפ כל הקופות 0.98%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.57%
יחס נזילות 78.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות14.82%702731.95
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות21.7%1029083.83
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.58%75087.26
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות25.26%1197772.87
פיקדונות1.19%56412.18
הלוואות12.86%609886.67
מזומנים ושווי מזומנים11.3%535928.59
קרנות נאמנות4.36%206821.09
נכסים אחרים6.91%327754.31
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים76.36%3620725.12
נכסים לא סחירים23.64%1120753.64
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ69.46%3293626.13
נכסים בחו"ל ובמט"ח30.54%1447852.62

גרף יתרות של אקסלנס השתלמות כללי

גרף תשואות של אקסלנס השתלמות כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אקסלנס השתלמות כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור