מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11322

קופת גמל מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


חזרה לדף השוואת קופות גמל ראשי >>
נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 28/11/2016
התמחות ראשית מודל חכ"מ אחר
דמי ניהול 0.01%

יתרות
הפקדות ללא העברות 17.34
משיכת כספים ללא העברות -3.13
העברות בין הקופות -2.13
צבירה נטו 12.08
יתרת נכסים 127.58

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.4%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.95%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.45%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.34%
תשואה מצטברת 3 שנים 17.46%
תשואה מצטברת 5 שנים 22.81%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.51%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.19%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.86%
סטיית תקן 60 חודשים 2.33%
אלפא שנתית 0.12%
שארפ ענף 0.34%
שארפ כל הקופות 0.13%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.43%
יחס נזילות 77.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות12.55%16011.23
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות14.25%18182.72
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.94%1193.7
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.59%42850.81
פיקדונות1.04%1330.35
הלוואות11.09%14142.74
מזומנים ושווי מזומנים10.16%12957.75
קרנות נאמנות3.5%4464.22
נכסים אחרים12.89%16447.85
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים72.27%92200.94
נכסים לא סחירים27.73%35380.42
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ55.93%71353.82
נכסים בחו"ל ובמט"ח44.07%56227.54

גרף יתרות של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

גרף תשואות של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק