אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון - 2254

קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון של אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 5/5/2013
התמחות ראשית מתמחה אחר
דמי ניהול 0.74%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.62
משיכת כספים ללא העברות -0.1
העברות בין הקופות -0.66
צבירה נטו -0.14
יתרת נכסים 6.16

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 1.27%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 16.39%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.45%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.53%
תשואה מצטברת 3 שנים 17.58%
תשואה מצטברת 5 שנים 37.69%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.55%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.61%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.21%
סטיית תקן 60 חודשים 2.74%
אלפא שנתית 1.68%
שארפ ענף 0.73%
שארפ כל הקופות 0.78%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.62%
יחס נזילות 88.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות14.93%920.51
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות20.22%1246.57
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.19%73.61
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות49.76%3067.62
פיקדונות0%0
הלוואות7.77%479.28
מזומנים ושווי מזומנים6.17%380.46
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים-0.05%-3.2
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים91.08%5615.17
נכסים לא סחירים8.92%549.69
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ86.56%5336.57
נכסים בחו"ל ובמט"ח13.44%828.29

גרף יתרות של אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון

גרף תשואות של אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק