מיטב דש השתלמות כללי - 880

קרן השתלמות מיטב דש השתלמות כללי של מיטב גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 21/9/2003
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.56%

יתרות
הפקדות ללא העברות 1006.48
משיכת כספים ללא העברות -607.72
העברות בין הקופות 2024.46
צבירה נטו 2423.22
יתרת נכסים 12487.31

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.69%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -7.94%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.33%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.37%
תשואה מצטברת 3 שנים 12.76%
תשואה מצטברת 5 שנים 24.45%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.08%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.47%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.55%
סטיית תקן 60 חודשים 2.11%
אלפא שנתית 1.2%
שארפ ענף 1.69%
שארפ כל הקופות 1.78%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.49%
יחס נזילות 77.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות15.5%1936112.37
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.97%2368237.76
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.26%282266.93
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות29.41%3672870.84
פיקדונות0.45%55860.23
הלוואות11.34%1416673.29
מזומנים ושווי מזומנים5.61%700527.86
קרנות נאמנות3.17%395523.79
נכסים אחרים13.29%1659232.26
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים72.12%9005450.67
נכסים לא סחירים27.88%3481854.66
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ63.98%7989889.33
נכסים בחו"ל ובמט"ח36.02%4497416

גרף יתרות של מיטב דש השתלמות כללי

גרף תשואות של מיטב דש השתלמות כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב דש השתלמות כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק