מינהל-השתלמות - כללי - 299

קרן השתלמות מינהל-השתלמות - כללי של החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1978
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.55%

יתרות
הפקדות ללא העברות 69.03
משיכת כספים ללא העברות -47.06
העברות בין הקופות -4.41
צבירה נטו 17.56
יתרת נכסים 877.72

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.98%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 12.42%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.57%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.51%
תשואה מצטברת 3 שנים 22.88%
תשואה מצטברת 5 שנים 35.42%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.11%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.25%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.97%
סטיית תקן 60 חודשים 1.58%
אלפא שנתית 1.92%
שארפ ענף 0.1%
שארפ כל הקופות 0.16%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.18%
יחס נזילות 84.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות28.93%253933.77
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0.28%2500
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.69%6033.95
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות46.59%408927.28
פיקדונות0%0
הלוואות9.54%83705.17
מזומנים ושווי מזומנים1.05%9215.15
קרנות נאמנות1.85%16215.73
נכסים אחרים11.07%97190.27
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים77.98%684479.28
נכסים לא סחירים22.02%193242.04
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ59.78%524735.49
נכסים בחו"ל ובמט"ח40.22%352985.83

גרף יתרות של מינהל-השתלמות - כללי

גרף תשואות של מינהל-השתלמות - כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מינהל-השתלמות - כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק