הנדסאים גמל - מסלול 50-60 - 9954

קופת גמל הנדסאים גמל - מסלול 50-60 של הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 8/11/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.44%

יתרות
הפקדות ללא העברות 19.88
משיכת כספים ללא העברות -24.03
העברות בין הקופות -92.76
צבירה נטו -96.91
יתרת נכסים 856.03

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.53%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 6.59%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.38%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.35%
תשואה מצטברת 3 שנים 14.82%
תשואה מצטברת 5 שנים 22.96%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.71%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.22%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.84%
סטיית תקן 60 חודשים 2.11%
אלפא שנתית 0.48%
שארפ ענף 0.28%
שארפ כל הקופות 0.18%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.47%
יחס נזילות 81.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות15.25%130503.32
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות20.55%175906.43
אג"ח קונצרניות לא סחירות1%8539.37
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות37.83%323872.74
פיקדונות1.13%9630.58
הלוואות2.55%21790.53
מזומנים ושווי מזומנים3.22%27543.59
קרנות נאמנות2.48%21220.21
נכסים אחרים16.01%137018.8
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים79.52%680689.33
נכסים לא סחירים20.48%175336.25
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ58.56%501302.03
נכסים בחו"ל ובמט"ח41.44%354723.55

גרף יתרות של הנדסאים גמל - מסלול 50-60

גרף תשואות של הנדסאים גמל - מסלול 50-60
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הנדסאים גמל - מסלול 50-60

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק