הראל השתלמות מסלול מניות - 763

קרן השתלמות הראל השתלמות מסלול מניות של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/12/2001
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.55%

יתרות
הפקדות ללא העברות 226.21
משיכת כספים ללא העברות -66.86
העברות בין הקופות -92.7
צבירה נטו 66.65
יתרת נכסים 1546.43

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 1.11%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 14.2%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.41%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.64%
תשואה מצטברת 3 שנים 15.87%
תשואה מצטברת 5 שנים 47%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.03%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 8.01%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 3.58%
סטיית תקן 60 חודשים 4.39%
אלפא שנתית -0.12%
שארפ ענף 0.47%
שארפ כל הקופות 0.49%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.48%
יחס נזילות 87.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות10.06%155542.39
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%9.92
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות66.09%1022018.02
פיקדונות0%0.01
הלוואות2.59%39988.27
מזומנים ושווי מזומנים9.74%150642.27
קרנות נאמנות3.5%54140.8
נכסים אחרים8.02%124088.23
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים88.4%1366980.17
נכסים לא סחירים11.6%179449.74
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ53.62%829159.83
נכסים בחו"ל ובמט"ח46.38%717270.08

גרף יתרות של הראל השתלמות מסלול מניות

גרף תשואות של הראל השתלמות מסלול מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל השתלמות מסלול מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק