מגדל גמל להשקעה כללי - 7936

קופת גמל מגדל גמל להשקעה כללי של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.68%

יתרות
הפקדות ללא העברות 88.75
משיכת כספים ללא העברות -23.82
העברות בין הקופות -28.34
צבירה נטו 36.59
יתרת נכסים 273.23

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 1.14%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 14.52%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.55%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 21.99%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.85%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.22%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 81.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות11.8%32247.02
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות21.71%59306.44
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.27%3471.62
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.77%92275.25
פיקדונות-0.07%-192.36
הלוואות8.92%24366.12
מזומנים ושווי מזומנים10.29%28119.51
קרנות נאמנות4.98%13598.42
נכסים אחרים7.33%20040.62
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים82.07%224253
נכסים לא סחירים17.93%48979.65
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ58.24%159127.16
נכסים בחו"ל ובמט"ח41.76%114105.49

גרף יתרות של מגדל גמל להשקעה כללי

גרף תשואות של מגדל גמל להשקעה כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מגדל גמל להשקעה כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק