הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי - 7974


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.56%

יתרות
הפקדות ללא העברות 14.41
משיכת כספים ללא העברות -4.31
העברות בין הקופות -1.31
צבירה נטו 8.79
יתרת נכסים 49.7

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.36%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.42%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 93.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות34.92%17356.06
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות29.5%14661.49
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות29.09%14459.72
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים6.22%3092
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.27%133.64
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים99.86%49632.07
נכסים לא סחירים0.14%70.84
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ95.84%47635.84
נכסים בחו"ל ובמט"ח4.16%2067.07

גרף יתרות של הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי

גרף תשואות של הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו