הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי - 7973


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.57%

יתרות
הפקדות ללא העברות 41.95
משיכת כספים ללא העברות -6.55
העברות בין הקופות -0.52
צבירה נטו 34.88
יתרת נכסים 126.74

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.37%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.47%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 93.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות31.14%39465.81
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות24.29%30782.21
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.11%1404.71
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות36.85%46709.94
פיקדונות0%0
הלוואות1.26%1599.08
מזומנים ושווי מזומנים2.87%3632.09
קרנות נאמנות1.54%1958.14
נכסים אחרים0.94%1192.93
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.28%123301.64
נכסים לא סחירים2.72%3443.26
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ78.74%99793.43
נכסים בחו"ל ובמט"ח21.26%26951.47

גרף יתרות של הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי

גרף תשואות של הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו