פסגות גדיש אגח עד 20% מניות - 270

קופת גמל פסגות גדיש אגח עד 20% מניות של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 22/11/1992
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.54%

יתרות
הפקדות ללא העברות 31.15
משיכת כספים ללא העברות -40.89
העברות בין הקופות -65.67
צבירה נטו -75.41
יתרת נכסים 1284.59

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.23%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.76%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.26%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.23%
תשואה מצטברת 3 שנים 9.95%
תשואה מצטברת 5 שנים 14.58%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.21%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.76%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.62%
סטיית תקן 60 חודשים 1.31%
אלפא שנתית -0.24%
שארפ ענף -0.58%
שארפ כל הקופות -0.59%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.55%
יחס נזילות 85.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות36.32%466625.61
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות27.01%346997.92
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.44%18499.32
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות17.98%230986.65
פיקדונות0.25%3192.44
הלוואות6.66%85583.34
מזומנים ושווי מזומנים0.86%11109.66
קרנות נאמנות5.35%68723.25
נכסים אחרים4.12%52874.69
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים87.52%1124258.88
נכסים לא סחירים12.48%160334
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ75.42%968787.29
נכסים בחו"ל ובמט"ח24.58%315805.58

גרף יתרות של פסגות גדיש אגח עד 20% מניות

גרף תשואות של פסגות גדיש אגח עד 20% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות גדיש אגח עד 20% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור