הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כללי - 262

קופת גמל מרכזית לפיצויים הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כללי של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1975
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.94%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -27.29
העברות בין הקופות -16.12
צבירה נטו -43.41
יתרת נכסים 205.99

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.53%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 6.62%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.4%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.31%
תשואה מצטברת 3 שנים 15.27%
תשואה מצטברת 5 שנים 20.57%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.85%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.81%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.02%
סטיית תקן 60 חודשים 1%
אלפא שנתית 1.08%
שארפ ענף 0.55%
שארפ כל הקופות 0.2%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.07%
יחס נזילות 82.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות23.89%49211.92
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות22.94%47252.91
אג"ח קונצרניות לא סחירות7.04%14492.89
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות35.01%72113.51
פיקדונות0%0
הלוואות0.76%1571.68
מזומנים ושווי מזומנים2.5%5151.26
קרנות נאמנות2.21%4542.38
נכסים אחרים5.66%11655.89
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.02%173071.84
נכסים לא סחירים15.98%32920.59
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ77.17%158965.87
נכסים בחו"ל ובמט"ח22.83%47026.55

גרף יתרות של הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כללי

גרף תשואות של הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו