הלמן-אלדובי גמל ישראל - 257

קופת גמל הלמן-אלדובי גמל ישראל של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 1/10/1975
התמחות ראשית ישראל
דמי ניהול 0.72%

יתרות
הפקדות ללא העברות 61.97
משיכת כספים ללא העברות -122.52
העברות בין הקופות -267.78
צבירה נטו -328.33
יתרת נכסים 2758.83

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.15%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 1.82%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.34%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.28%
תשואה מצטברת 3 שנים 12.89%
תשואה מצטברת 5 שנים 18.5%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.12%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.45%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.12%
סטיית תקן 60 חודשים 1.73%
אלפא שנתית 0.24%
שארפ ענף -0.24%
שארפ כל הקופות -0.3%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.52%
יחס נזילות 75.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות21.87%603386.89
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.81%518926.41
אג"ח קונצרניות לא סחירות5.7%157317.83
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות35.29%973668.33
פיקדונות0%0
הלוואות4.97%136977.07
מזומנים ושווי מזומנים0.86%23750.13
קרנות נאמנות1.56%42933.76
נכסים אחרים10.94%301868.02
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים72.36%1996302.65
נכסים לא סחירים27.64%762525.78
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ79.51%2193454.46
נכסים בחו"ל ובמט"ח20.49%565373.97

גרף יתרות של הלמן-אלדובי גמל ישראל

גרף תשואות של הלמן-אלדובי גמל ישראל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי גמל ישראל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור