פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות - 1424

קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 8/12/2008
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.62%

יתרות
הפקדות ללא העברות 51.55
משיכת כספים ללא העברות -72.44
העברות בין הקופות -58.68
צבירה נטו -79.57
יתרת נכסים 1008.72

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.09%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 1.12%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.22%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.21%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.22%
תשואה מצטברת 5 שנים 13.17%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.67%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.51%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.35%
סטיית תקן 60 חודשים 1.07%
אלפא שנתית -0.84%
שארפ ענף -0.69%
שארפ כל הקופות -0.69%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.59%
יחס נזילות 85.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות37.52%378433.53
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות35.22%355254
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.18%11914.9
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות9.32%93979.93
פיקדונות0.23%2294.91
הלוואות7.97%80357.65
מזומנים ושווי מזומנים-0.1%-1024.21
קרנות נאמנות5.21%52580.61
נכסים אחרים3.46%34926.72
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים87.28%880396.39
נכסים לא סחירים12.72%128321.64
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ80.54%812418.8
נכסים בחו"ל ובמט"ח19.46%196299.24

גרף יתרות של פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות

גרף תשואות של פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור