שובל - 130

קופת גמל שובל של הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1983
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.94%

יתרות
הפקדות ללא העברות 3.39
משיכת כספים ללא העברות -2.86
העברות בין הקופות -11.34
צבירה נטו -10.81
יתרת נכסים 71.38

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.07%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.9%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.23%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.28%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.63%
תשואה מצטברת 5 שנים 18.22%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.8%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.4%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.27%
סטיית תקן 60 חודשים 1.85%
אלפא שנתית 0.48%
שארפ ענף -0.38%
שארפ כל הקופות -0.47%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.43%
יחס נזילות 88.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות23.23%16583.54
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות25.67%18321.98
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.19%849.11
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות38%27123.99
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים4.39%3136.59
קרנות נאמנות1.58%1130.7
נכסים אחרים5.93%4234.26
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים92.98%66366.79
נכסים לא סחירים7.02%5013.37
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ71.6%51105.43
נכסים בחו"ל ובמט"ח28.4%20274.73

גרף יתרות של שובל

גרף תשואות של שובל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של שובל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור