הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח - 1233

קופת גמל מרכזית לפיצויים הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 9/7/2007
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.54%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -1.81
העברות בין הקופות -10.01
צבירה נטו -11.82
יתרת נכסים 43.79

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.34%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.11%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.27%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.23%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.04%
תשואה מצטברת 5 שנים 14.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.24%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.82%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.01%
סטיית תקן 60 חודשים 0.81%
אלפא שנתית -0.48%
שארפ ענף -0.88%
שארפ כל הקופות -0.92%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.93%
יחס נזילות 88.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות45.25%19813.99
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות36.45%15962.53
אג"ח קונצרניות לא סחירות5.8%2540.76
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0.55%242.99
פיקדונות0.01%2.34
הלוואות0.09%39.44
מזומנים ושווי מזומנים7.67%3360.13
קרנות נאמנות2.54%1111.59
נכסים אחרים1.63%713.98
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים93.61%40991.07
נכסים לא סחירים6.39%2796.7
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ87.59%38353.79
נכסים בחו"ל ובמט"ח12.41%5433.98

גרף יתרות של הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח

גרף תשואות של הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק