הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות - 1202

קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 31/10/2006
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.65%

יתרות
הפקדות ללא העברות 22.33
משיכת כספים ללא העברות -36.2
העברות בין הקופות -3.2
צבירה נטו -17.07
יתרת נכסים 346.04

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.06%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.74%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.2%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.2%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.47%
תשואה מצטברת 5 שנים 13.01%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.43%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.48%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.98%
סטיית תקן 60 חודשים 0.79%
אלפא שנתית -0.6%
שארפ ענף -0.53%
שארפ כל הקופות -0.52%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.73%
יחס נזילות 87.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות44.18%152876.72
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות37.39%129377.08
אג"ח קונצרניות לא סחירות4.19%14487.64
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0.07%254.73
פיקדונות0%0
הלוואות7.54%26078.59
מזומנים ושווי מזומנים2.56%8871.08
קרנות נאמנות3.26%11269.54
נכסים אחרים0.82%2821.37
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים87.53%302887.16
נכסים לא סחירים12.47%43149.57
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ83.38%288533.82
נכסים בחו"ל ובמט"ח16.62%57502.92

גרף יתרות של הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות

גרף תשואות של הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור