פסגות שיא השתלמות ישראל - 1183

קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות ישראל של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 24/5/2006
התמחות ראשית ישראל
דמי ניהול 0.57%

יתרות
הפקדות ללא העברות 132.54
משיכת כספים ללא העברות -94.99
העברות בין הקופות -270.15
צבירה נטו -232.6
יתרת נכסים 2014.92

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.23%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.76%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.33%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.3%
תשואה מצטברת 3 שנים 12.62%
תשואה מצטברת 5 שנים 19.81%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.04%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.68%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.32%
סטיית תקן 60 חודשים 1.89%
אלפא שנתית 0.24%
שארפ ענף -0.04%
שארפ כל הקופות -0.01%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.51%
יחס נזילות 77.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות15.03%302892.11
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות22.4%451324.69
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.58%31762.05
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.59%676776.96
פיקדונות0.26%5138.09
הלוואות9.64%194239.8
מזומנים ושווי מזומנים0.87%17596.98
קרנות נאמנות5.39%108604.34
נכסים אחרים11.25%226581.63
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים76.86%1548667.99
נכסים לא סחירים23.14%466248.65
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ65.86%1327035.15
נכסים בחו"ל ובמט"ח34.14%687881.49

גרף יתרות של פסגות שיא השתלמות ישראל

גרף תשואות של פסגות שיא השתלמות ישראל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות שיא השתלמות ישראל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור