הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות - 9980

פירוט קרן הפנסיה הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.7%
דמי ניהול - נכסים 0.17%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.11%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 7.12
משיכת כספים ללא העברות -0.71
העברות בין הקרנות -4.24
צבירה נטו 2.17
יתרת נכסים 68.59

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.56%
תשואה מצטברת לתקופה 6.97%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.37%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.44%
תשואה מצטברת 3 שנים 14.33%
תשואה מצטברת 5 שנים 30.2%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.57%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.42%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.53%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1%
סטיית תקן 60 חודשים 1.4%
אלפא שנתית 2.16%
מדד שארפ 0.79%
יחס נזילות 83.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות7.49%5137.89
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות38.1%26129.4
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.4%958.15
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות7.69%5274.26
פיקדונות-0.61%-421.76
הלוואות4.95%3392.74
מזומנים ושווי מזומנים8.57%5881.34
קרנות נאמנות1.86%1274.76
נכסים אחרים2.76%1895.92
אג"ח מיועדות27.8%19067.37
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים69.62%43683.93
נכסים לא סחירים30.38%19060.43
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ82.92%56875.27
נכסים בחו"ל ובמט"ח17.08%11714.78

גרף יתרות של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

גרף תשואות של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק