פסגות פנסיה מקיפה חו"ל - 9850

פירוט קרן הפנסיה פסגות פנסיה מקיפה חו"ל של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.88%
דמי ניהול - נכסים 0.23%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.27%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.17
משיכת כספים ללא העברות -0.02
העברות בין הקרנות 0.89
צבירה נטו 1.04
יתרת נכסים 1537.02

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.78%
תשואה מצטברת לתקופה 9.82%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.49%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 19.33%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.07%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.87%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.68%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 93.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות2.78%42.67
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות3.69%56.74
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות34.16%525.1
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים1.38%21.28
קרנות נאמנות17.9%275.09
נכסים אחרים11.16%171.51
אג"ח מיועדות28.93%444.63
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים70.36%1081.43
נכסים לא סחירים29.64%455.59
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ39.35%604.85
נכסים בחו"ל ובמט"ח60.65%932.17

גרף יתרות של פסגות פנסיה מקיפה חו"ל

גרף תשואות של פסגות פנסיה מקיפה חו"ל
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של פסגות פנסיה מקיפה חו"ל

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור