הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה - 9770

פירוט קרן הפנסיה הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.55%
דמי ניהול - נכסים 0.05%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.59%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 94.75
משיכת כספים ללא העברות -31.66
העברות בין הקרנות 94.85
צבירה נטו 157.94
יתרת נכסים 408023.88

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.42%
תשואה מצטברת לתקופה 5.16%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.38%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.36%
תשואה מצטברת 3 שנים 14.44%
תשואה מצטברת 5 שנים 23.95%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.6%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.39%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.42%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.44%
סטיית תקן 60 חודשים 1.13%
אלפא שנתית 1.32%
מדד שארפ 0.98%
יחס נזילות 88.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות25.11%102470.17
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.12%73920.34
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.94%3838.84
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות18.03%73567.14
פיקדונות0%0
הלוואות0.1%401.82
מזומנים ושווי מזומנים9.9%40387.53
קרנות נאמנות3.52%14361.36
נכסים אחרים-3.84%-15655.36
אג"ח מיועדות28.12%114732.05
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים71.42%291423.75
נכסים לא סחירים28.58%116600.13
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ83.28%339800.01
נכסים בחו"ל ובמט"ח16.72%68223.87

גרף יתרות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור