הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה - 9770

פירוט קרן הפנסיה הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.55%
דמי ניהול - נכסים 0.05%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.59%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 85.63
משיכת כספים ללא העברות -38.06
העברות בין הקרנות 109.31
צבירה נטו 156.88
יתרת נכסים 332232.86

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.09%
תשואה מצטברת לתקופה 1.09%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.3%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 11.24%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.61%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות -0.02%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.39%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 87.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות22.4%74422.5
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות22.78%75671.28
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.84%2779.59
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות17.41%57826.22
פיקדונות0%0
הלוואות0.15%487.89
מזומנים ושווי מזומנים6.18%20522.31
קרנות נאמנות3.52%11688.47
נכסים אחרים-1.79%-5932.7
אג"ח מיועדות28.52%94767.31
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים69.1%229573.06
נכסים לא סחירים30.9%102659.79
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ81.77%271675.45
נכסים בחו"ל ובמט"ח18.23%60557.41

גרף יתרות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור