הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 - 9769

פירוט קרן הפנסיה הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.55%
דמי ניהול - נכסים 0.05%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.59%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 125.91
משיכת כספים ללא העברות -45.28
העברות בין הקרנות 90.63
צבירה נטו 171.26
יתרת נכסים 586526.37

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.62%
תשואה מצטברת לתקופה 7.68%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.46%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.45%
תשואה מצטברת 3 שנים 18.04%
תשואה מצטברת 5 שנים 31.3%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.68%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.6%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.68%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.04%
סטיית תקן 60 חודשים 1.63%
אלפא שנתית 1.8%
מדד שארפ 0.9%
יחס נזילות 85.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות10.14%59491.94
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.12%106273.1
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.04%6118.07
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות30.75%180381.02
פיקדונות0%0
הלוואות0.25%1491.9
מזומנים ושווי מזומנים9.73%57060.72
קרנות נאמנות4.4%25833.78
נכסים אחרים-2.5%-14651.65
אג"ח מיועדות28.05%164527.49
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים68.48%401672.94
נכסים לא סחירים31.52%184853.44
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ75.79%444522.66
נכסים בחו"ל ובמט"ח24.21%142003.71

גרף יתרות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור