הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 - 9769

פירוט קרן הפנסיה הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.55%
דמי ניהול - נכסים 0.05%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.59%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 116.19
משיכת כספים ללא העברות -48.46
העברות בין הקרנות 120.26
צבירה נטו 187.99
יתרת נכסים 481455.31

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.08%
תשואה מצטברת לתקופה 0.96%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.33%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 12.62%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.04%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות -0.06%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.96%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 84.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות10.34%49797.23
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות22.68%109205.34
אג"ח קונצרניות לא סחירות1%4838.31
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות29.88%143851.91
פיקדונות0%0
הלוואות0.35%1671.56
מזומנים ושווי מזומנים5.17%24870.13
קרנות נאמנות4.38%21088.05
נכסים אחרים-2.72%-13086.9
אג"ח מיועדות28.92%139219.68
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים67.76%326229.78
נכסים לא סחירים32.24%155225.54
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ74.57%359038.12
נכסים בחו"ל ובמט"ח25.43%122417.2

גרף יתרות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור