הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה - 9768

פירוט קרן הפנסיה הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.55%
דמי ניהול - נכסים 0.05%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.59%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 781.53
משיכת כספים ללא העברות -190.4
העברות בין הקרנות 122.32
צבירה נטו 713.45
יתרת נכסים 3070120.83

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.77%
תשואה מצטברת לתקופה 9.67%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.53%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.54%
תשואה מצטברת 3 שנים 21.02%
תשואה מצטברת 5 שנים 38.44%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.57%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.72%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.87%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.39%
סטיית תקן 60 חודשים 1.91%
אלפא שנתית 2.4%
מדד שארפ 0.92%
יחס נזילות 82.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות2.29%70403.55
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות15.56%477799.99
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.96%29489.74
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות43.83%1345590.06
פיקדונות0%0
הלוואות0.31%9378.52
מזומנים ושווי מזומנים8.37%256968.17
קרנות נאמנות4.87%149481.13
נכסים אחרים-4.93%-151448.29
אג"ח מיועדות28.74%882457.96
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים66.6%2044678.49
נכסים לא סחירים33.4%1025442.34
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ68.32%2097599.09
נכסים בחו"ל ובמט"ח31.68%972521.74

גרף יתרות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור