הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה - 9768

פירוט קרן הפנסיה הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.55%
דמי ניהול - נכסים 0.05%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.59%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 745.58
משיכת כספים ללא העברות -149.48
העברות בין הקרנות 316.49
צבירה נטו 912.59
יתרת נכסים 2581897.9

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.34%
תשואה מצטברת לתקופה 4.2%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.43%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 16.63%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.26%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.28%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.27%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 81.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות3.13%80934.14
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות19.05%491911.41
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.95%24498.34
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות42.17%1088662.66
פיקדונות0%0
הלוואות0.41%10667.17
מזומנים ושווי מזומנים4.96%128169.98
קרנות נאמנות4.17%107731.7
נכסים אחרים-2.4%-62092.73
אג"ח מיועדות27.55%711415.23
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים65.26%1684909.75
נכסים לא סחירים34.74%896988.15
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ68.23%1761505.48
נכסים בחו"ל ובמט"ח31.77%820392.42

גרף יתרות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור