מסלול אג"ח עד 15% מניות - 8484

פירוט קרן הפנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות של כלל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.02%
דמי ניהול - נכסים 0.21%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.04%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 21.82
משיכת כספים ללא העברות -33.78
העברות בין הקרנות 7.61
צבירה נטו -4.35
יתרת נכסים 252970.83

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.16%
תשואה מצטברת לתקופה 1.94%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.29%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.3%
תשואה מצטברת 3 שנים 11.15%
תשואה מצטברת 5 שנים 19.48%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.59%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.62%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.09%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.19%
סטיית תקן 60 חודשים 0.96%
אלפא שנתית 1.2%
מדד שארפ 0.86%
יחס נזילות 88.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות17.69%44763.05
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות28.5%72101.7
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.61%4060.69
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות10.84%27430.57
פיקדונות0.82%2062.2
הלוואות1.82%4615.78
מזומנים ושווי מזומנים3.36%8502.75
קרנות נאמנות7.7%19473.75
נכסים אחרים0.08%213.16
אג"ח מיועדות27.57%69747.18
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים67.83%171584.57
נכסים לא סחירים32.17%81386.26
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ76.08%192449.02
נכסים בחו"ל ובמט"ח23.92%60521.81

גרף יתרות של מסלול אג"ח עד 15% מניות

גרף תשואות של מסלול אג"ח עד 15% מניות
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מסלול אג"ח עד 15% מניות

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור