מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית - 2242

פירוט קרן הפנסיה מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית של מיטב גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.54%
דמי ניהול - נכסים 0.1%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.11%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 2.05
משיכת כספים ללא העברות -0.44
העברות בין הקרנות 4.05
צבירה נטו 5.66
יתרת נכסים 22.97

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.54%
תשואה מצטברת לתקופה 6.72%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.32%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.35%
תשואה מצטברת 3 שנים 12.3%
תשואה מצטברת 5 שנים 23.01%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.94%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.23%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.5%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.93%
סטיית תקן 60 חודשים 1.26%
אלפא שנתית 1.32%
מדד שארפ 0.65%
יחס נזילות 84.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות17.37%3989.19
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות29.12%6689.8
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.9%436.1
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות6.59%1513.23
פיקדונות0%0
הלוואות3.5%804.78
מזומנים ושווי מזומנים4.59%1053.68
קרנות נאמנות3.04%699.18
נכסים אחרים6.1%1401.05
אג"ח מיועדות27.8%6385.17
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים65.8%14060.53
נכסים לא סחירים34.2%7309.46
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ78.19%17962.13
נכסים בחו"ל ובמט"ח21.81%5010.06

גרף יתרות של מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

גרף תשואות של מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק