הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) - 2199

פירוט קרן הפנסיה הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.55%
דמי ניהול - נכסים 0.05%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.59%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -2.03
העברות בין הקרנות 0.26
צבירה נטו -1.77
יתרת נכסים 7999.3

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.32%
תשואה מצטברת לתקופה 3.97%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.36%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 13.86%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.42%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות -0.02%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.25%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 93.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות15.02%1201.48
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות6.08%486.03
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות6.37%509.28
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים8.58%686.61
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים3.58%286.25
אג"ח מיועדות60.38%4829.66
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים36.05%2883.4
נכסים לא סחירים63.95%5115.9
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ95.68%7653.69
נכסים בחו"ל ובמט"ח4.32%345.61

גרף יתרות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18)

גרף תשואות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18)
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18)

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור