מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח - 2064

פירוט קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.82%
דמי ניהול - נכסים 0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.31%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 54.52
משיכת כספים ללא העברות -187.71
העברות בין הקרנות 87.42
צבירה נטו -45.77
יתרת נכסים 781.21

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.41%
תשואה מצטברת לתקופה 5.09%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.27%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.24%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.26%
תשואה מצטברת 5 שנים 15.75%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.31%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.97%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.33%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.51%
סטיית תקן 60 חודשים 0.63%
אלפא שנתית 1.2%
מדד שארפ 0.7%
יחס נזילות 86.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות32.41%253191.29
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.36%143449.45
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.94%7376.98
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%18.63
פיקדונות1.47%11450.9
הלוואות12.09%94409.88
מזומנים ושווי מזומנים4.76%37157.19
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים3.23%25247.26
אג"ח מיועדות26.74%208906.1
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים56.75%433797.92
נכסים לא סחירים43.25%330576.95
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ95.65%747249.59
נכסים בחו"ל ובמט"ח4.35%33958.08

גרף יתרות של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח

גרף תשואות של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק