פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 - 12150

פירוט קרן הפנסיה פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.88%
דמי ניהול - נכסים 0.23%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.27%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -2.74
העברות בין הקרנות 3.61
צבירה נטו 0.87
יתרת נכסים 3457.17

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.18%
תשואה מצטברת לתקופה 2.18%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים -
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים -
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות -0.68%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים -
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 93.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות36.53%1262.89
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים-2.4%-83.06
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים-0.03%-1.08
אג"ח מיועדות65.9%2278.42
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים34.13%1179.83
נכסים לא סחירים65.87%2277.34
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%3457.17
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0

גרף יתרות של פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18

גרף תשואות של פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור