השוואת קופות גמל

השוואת קופות גמל, קופות גמל להשקעה, קופות גמל להשקעה - חיסכון לכל ילד וקרנות השתלמות של חברות הגמל והפנסיה הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח. המערכת מאפשרת להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


שם קופה
חברה מנהלת
התמחות
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אפריל 2024
מיין לפי:  מדד שארפ | דמי ניהול
קופות גמל 601 עד 728 מתוך - 728
השווה
שם קופהתשואה שנה אחרונהתשואה 5 שניםמדד שארפ שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול יתרת נכסים
אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500 26.66% 0.61% 1029.11
אנליסט קופת גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 26.62% 0.59% 720.55
אנליסט גמל מחקה מדד S&P500 26.4% 0.55% 351.87
מנורה מבטחים השתלמות הלכה 4.18% 0.55% 57.07
מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 26.53% 0.42% 1380.24
מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 26.54% 0.47% 408.61
מנורה מבטחים תגמולים מחקה מדד S&P500 26.74% 0.41% 482.65
הנדסאים קופה להשקעה כללי 12.23% 0.38% 4.44
הנדסאים להשקעה מניות 21.34% 0.41% 2.63
הנדסאים להשקעה אג"ח 4.91% 0.41% 0.43
עמ"י- קופת גמל להשקעה כללי כללי 11.09% 0.39% 9.17
עמ"י- קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות 6.7% 0.4% 0.93
עמ"י- קופת גמל להשקעה מניות מניות 17.96% 0.37% 1.79
גל להשקעה כללי כללי 1.18
גל להשקעה מניות מניות 0.18
מינהל-השתלמות - כללי הלכתי הלכה 0.24
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 50-60 12.69% 0.9% 5.22
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 60 ומעלה 8.19% 0.82% 5.27
קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי כללי 10.29% 0.44% 29.86
רום מסלול הלכה 9.34% 0.34% 27.75
מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 20.42% 0.53% 149.00
מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל 9.42% 0.51% 59.71
מנורה מבטחים תגמולים חו"ל 9.43% 0.47% 308.81
מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 19.87% 0.51% 411.09
מנורה מבטחים השתלמות חו"ל 9.52% 0.43% 376.61
שיבולת-תגמולים מניות מניות 16.24% 0.21% 47.98
מנורה מבטחים תגמולים אחר משולב סחיר 8.86% 0.65% 2.82
מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדים גמיש 10.72% 0.54% 216.31
קרן החיסכון לצבא הקבע - קיימות -5.52% 0.19% 3.78
אנליסט גמל עוקב מדדים - גמיש 34.51% 0.43% 81.15
אנליסט גמל משולב סחיר 10.88% 0.45% 10.51
הפניקס גמולה מבטיחת תשואה 0.81% 1073.52
מיטב ביטחון מבטיח תשואה 5.5% 0.45% 22.08
בר א 0.2% 2492.78
מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה 0.00
מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5% 0.45% 85.28
מיטב פיצויים - רבת מסלולים 0.13% 275.95
מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 0.00
כלל גמל-מסלולית 0.11% 298.18
הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית- סנונית 0.43% 74.75
הדס 0.49% 10.20
הראל רבת מסלולים 0.39% 409.30
הפניקס גמל מסלול משולב סחיר 9.86% 0.52% 8.51
הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש 10.49% 0.44% 34.84
הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 4.21% 0.73% 41.48
אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי 13.33% 0.47% 13.29
אינפיניטי השתלמות כללי 13.88% 0.6% 111.65
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500 28.47% 0.52% 1036.28
הראל גמל - מחקה מדד s&p 500 28.44% 0.47% 1971.77
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 28.42% 0.48% 3450.51
מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500 26.56% 0.55% 352.78
מגדל לתגמולים מחקה מדד s&p500 26.59% 0.41% 858.50
מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 26.43% 0.43% 2825.81
מיטב גמל מחקה מדד S&P500 26.49% 0.43% 1657.17
הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 26.12% 0.55% 2499.44
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 4.45% 0.55% 37.86
מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 26.53% 0.49% 942.58
הפניקס גמל מחקה מדד s&p500 26.13% 0.52% 4748.58
הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 26.08% 0.54% 7775.60
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 26.18% 0.5% 2461.08
כלל תמר מחקה מדד s&p 500 26.2% 0.5% 1139.67
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 26.24% 0.62% 584.46
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות 8.94% 0.75% 368.93
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות 9.1% 0.7% 1268.52
אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות 8.72% 0.67% 663.50
הפניקס גמל חו"ל 9.79% 0.43% 374.17
הראל גמל - עוקב מדדים גמיש 11.58% 0.43% 71.50
הראל גמל- משולב סחיר 5.12% 0.48% 54.25
הראל גמל להשקעה קיימות -5.09% 0.56% 2.93
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדים - גמיש 9.17% 0.53% 19.29
מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר 9.94% 0.46% 1.35
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר 10.37% 0.27% 4.05
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש 12.89% 0.29% 14.36
כלל תמר משולב סחיר 9.62% 0.55% 8.86
כלל תמר עוקב מדדים גמיש 11.86% 0.48% 83.35
מיטב אגוד תגמולים משולב סחיר 0% 0.00
מיטב אגוד תגמולים עוקב מדדים גמיש 0% 0.00
מיטב גמל משולב סחיר 5.97% 0.42% 145.09
מיטב גמל עוקב מדדים גמיש 26.46% 0.38% 135.23
מיטב גמל להשקעה קיימות -6.35% 0.58% 1.42
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות 6.3% 0.48% 224.76
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות 6.16% 0.52% 400.43
מור קופות גמל להשקעה כללי פאסיבי 0.00
הפניקס פנסיה תקציבית 0% 0.00
מיטב אגוד תגמולים עד 50 0% 0.00
הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים 0.11% 267.79
הראל השתלמות אג"ח קונצרני 0% 0.00
מגדל השתלמות לבני 50 ומטה 0.00
מגדל השתלמות לבני 50 עד 60 0.00
אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי 0.00
אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 0.00
אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 0.15% 199.22
אלטשולר שחם קמה 0.00
כלל השתלמות כללי פאסיבי 101.82
כלל גמל לעתיד כללי פאסיבי 18.18
אלטשולר שחם גמל משולב סחיר 11.44% 0.53% 484.98
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש 11.32% 0.67% 142.86
אלפא מור תגמולים - עוקב מדדים גמיש 8.78% 0.65% 19.31
אינפיניטי גמל משולב סחיר 0% 0.00
אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש 0% 0.00
אלפא מור תגמולים - משולב סחיר 10.4% 0.67% 385.57
הראל גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות 31.94
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 2.30
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 0.89
אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות 0.02
אינפיניטי השתלמות הלכה 0.60
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 1.60
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות 0.19
הפניקס השתלמות פאסיבי- מדדי מניות 34.38
אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי 29.67
אלטשולר שחם גמל מחקה מדד S&P 500 164.79
אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500 467.69
אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי- מדדי מניות 173.18
כלל לדמי מחלה 0.00
כלל השתלמות פאסיבי מדדי מניות 73.10
כלל גמל לעתיד פאסיבי מדדי מניות 21.25
אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי- מדדי מניות 508.78
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500 300.97
מגדל גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדד מניות 28.31
מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח 1.84
מגדל השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי מניות 93.10
אלפא מור תגמולים - אג"ח 221.06
מור גמל להשקעה אג"ח 51.47
מור השתלמות אג"ח 139.79
הראל השתלמות מסלול כספי 45.36
מגדל לתגמולים ולפיצויים פאסיבי - מדדי מניות 3.82
כלל תמר פאסיבי מדדי מניות 5.22
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P500 1211.55

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות וקופות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

שאלות ותשובות נפוצות בקופת גמל

דף השוואת קופות גמל נותן מידע למשקיעים ולמתכוונים להשקיע בקופות גמל. זה המקום למתעניינים בבחירת קופות גמל, בדיקת תשואות קופות גמל ודמי ניהול בקופות גמל כדי למצוא קופת גמל רווחית שתגדיל את ההון.

בדקו איך מתייחסים לכל אחד מערכי השוואת קופות גמל ומה משמעותם

איך בודקים תשואות קופות גמל

התשואות בקופות גמל, כמו בכל אפיק השקעה, נמדדות לאורך שנים. כך תנודתיות מקומית והשפעות חולפות או משברים זמניים, נבלעים בתמונה הגדולה ואפשר לראות מגמה אמיתית. ככל שמספר השנים גדול יותר, אפשר לראות עליה או ירידה ברורים יחסית לתשואה בנקודת ההתחלה. רצוי למדוד תשואות לאורך 5 שנים ומעלה, או לפחות 3 שנים. שנה אחת אינה מראה מגמה יציבה שאפשר להסתמך עליה. אם מדובר בקופת גמל חדשה, שאין לגביה מספיק מידע, בדקו את התשואות בקופות גמל במסלול דומה שבבעלות אותו בית השקעות.

מה זה מדד שארפ בקופת גמל ולמה לבדוק אותו?

מדד שארפ הוא מדד מקובל להשוואת קופות גמל הבנוי על חישוב גובה התשואה מול הסיכון. מדד שארפ גבוה מעיד על סיכון נמוך – הוא מעיד על יציבות קופת הגמל לאורך זמן, מבחינת עליות וירידות בתשואות.

איך תתייחסו למדד שארפ: כאשר יש קופות גמל בעלות תשואה דומה, ואתם מתלבטים ביניהן, מדד שארפ יכול לסייע. בדקו לאיזה מהן יש מדד שארפ גבוה יותר.

מדד שארפ הוא מדד אוניברסלי לדירוג סיכון השקעות ולהשוואת ביצועי השקעות של קופות גמל. הוא מחושב כך: לוקחים את תשואת קופת הגמל ומחסירים ממנה ריבית חסרת סיכון. את התוצאה מחלקים בסטיית התקן של התשואה, שמחושבת לפי נתוני התשואה במשך מספר שנים. ככל שסטיית התקן קטנה יותר, מדד שארפ גבוה יותר.

מה החשיבות של יתרת נכסים בקופת גמל

יתרת נכסים מעידה על גודל קופת הגמל, כמה אנשים וחברות בחרו להשקיע בה וכמה כסף היא מנהלת. גודל בדרך כלל מעיד על יציבות. משקיע עשוי להתייחס לגודל הקופה כיתרון או חיסרון – תלוי מה מדיניות ההשקעה שלו. יש שיראו בגודל הצבעת אמון של משקיעים בקופת גמל ואחרים יחששו מחוסר גמישות כיוון שקופה גדולה תתקשה לבצע התאמות נכסים מהירות עקב גודלה.

השוואת דמי ניהול בקופת גמל

דמי ניהול הם התשלום שבית ההשקעות או חברת הביטוח גובים עבור ניהול ההשקעה. דמי ניהול נגזרים כאחוז מהחיסכון, ולכן ככל שדמי הניהול גבוהים יותר, תרוויחו פחות. את דמי הניהול משלמים תמיד – גם כשהקרן מרוויחה וגם כשהיא מפסידה. המדינה מגבילה את דמי הניהול שמותר לגבות בקופת גמל לתגמולים (עד 4% מכל הפקדה חודשית ועד 1.05% מכלל החיסכון השנתי), כשבפועל ממוצע דמי הניהול נמוך במידה רבה מההגבלה החוקית. בדקו בטבלה מה דמי הניהול הממוצעים בכל קופת גמל, השוו דמי ניהול בין קופות גמל שונות ונהלו משא ומתן להקטנתם. השוואת דמי ניהול חשובה, אך לפניה יש לוודא כי בחרתם בקופת גמל המראה תשואות לאורך זמן. התשואה פחות דמי הניהול- זהו הרווח האמיתי שנשאר בידי החוסכים. דרשו דמי ניהול שאינם עולים על הממוצע של קופת הגמל.

מה מקבלים בהשוואת קופות גמל

השוואת קופות גמל בסופרמרקר מתבססת על נתוני משרד האוצר ומאפשרת השוואת תשואות בשנה האחרונה, תשואה ב-5 שנים אחרונות, מדד שארפ, יתרת נכסים ודמי ניהול.

בהשוואת קופות גמל מומלץ להתחיל בסוג קופת הגמל הרצוי: קופת גמל להשקעה, לתגמולים וכד'. המשיכו בבחירת מסלול התמחות ברמת הסיכון הרצויה לכם. תתמקדו בקופות גמל בעלות תשואה גבוהה לאורך 5 שנים וחפשו מדד שארפ גבוה. העזרו ביתרת הנכסים להבנת גודל קופת הגמל.

אפשר לערוך השוואה מפורטת ל- 2-4 קופות גמל לבחירתכם: לחצו על כפתור "השווה" שמימין לשם קופת הגמל. כל קופה שבחרתם מוצגת בראש הדף ולידן כפתור "לחץ להשוואה". להסבר מעמיק יותר על המידע שתוכלו להפיק מהשוואת קופות גמל קראו את "מדריך השוואת קופות גמל וקרנות פנסיה".

איך בוחרים קופת גמל?

מגדירים את המטרה: למעוניינים לחסוך לתקופה לא מוגדרת תתאים קופת גמל להשקעה, לחוסכים לפנסיה תתאים קופת גמל לתגמולים, וכן הלאה. מחליטים מה רמת הסיכון ומשווים קופות גמל במסלול הרצוי. משווים תשואות, דמי ניהול ומדד שארפ. אפשר לבדוק פרטים נוספים כמו הרכב ניירות הערך ועוד. מומלץ לקרוא ולקבל מידע על התנהלות בית ההשקעות ורמת השירות בו.

מהם מסלולי ההשקעה בקופת גמל ואיך עוברים ביניהם?

לקופות גמל מסלולי השקעה שונים. רמת הסיכון של המסלול ורמת ההתמחות הספציפית שלו מנחים את בחירת ניירות הערך בו. מסלול מנייתי נחשב למסוכן יותר, אך רווחי יותר בטווח הארוך ומתאים לצעירים המתכננים לחסוך מספר שנים רב. בקופות גמל ניתן לבחור בין מסלולים מסוגים שונים בעלי אחוזי מניות שונים, התמחות בסוג השקעה מסויים, תואמי מדד וכן הלאה. אך זה אינו הכל, בכל קופת גמל המיועדת לחיסכון פנסיוני (אך לא בקופות גמל להשקעה) יש מסלולי השקעה לפי המודל הצ'יליאני: קופת גמל לתגמולים היא כלי נפוץ המיועד כחיסכון לפורשים לגמלאות, והמדינה מעוניינת שהתשואות יוכלו לקיים את העמיתים בכבוד לאחר פרישתם. המדינה אימצה את המודל הצ'יליאני כדרך להגן על השקעות העמיתים וחייבה קיום מסלולים מותאמי גיל לעמיתים שאינם מעוניינים להתעמק בהרכב ההשקעות: מסלולים לבני 50 ומטה, מסלולים לבני 50 עד 60 ומסלולים לבני 60 ומעלה. ככל שהמסלול מיועד לגיל מבוגר יותר, יהיו בו פחות מניות ורמת הסיכון יורדת. מי שמשוייך למסלול מותאם גיל יעבור אוטומטית למסלול המתאים לגילו הנוכחי, מספר ימים לאחר יום הולדתו.

ניתן לפצל את הכסף בין מספר מסלולים ואין הגבלות על העברת קופת גמל ממסלול אחד למסלול אחר. כל בית השקעות מאפשר כמה דרכים להעברת מסלול – על ידי טופס כתוב או דיגיטלי או דרך האיזור האישי. העברת קופת גמל ממסלול אחד לאחר פטורה ממס. בנוסף, כל הזכויות והוותק שצברתם נשמרים ללא שינוי.

איך מחליפים קופת גמל – ניוד קופת גמל

לפי החוק ניוד הכסף מקופת גמל אחת לאחרת יתבצע תוך מספר ימים, והתהליך פשוט מאד. אתם פונים אל קופת הגמל אליה אתם מעוניינים לעבור, ממלאים טופס בקשה להעברת כספים, וקופת הגמל תטפל בכל הכרוך בהעברת הכסף מול קופת הגמל שאתם עוזבים. אם אתם שכירים, עליכם לידע בסוף התהליך את המעסיק כדי שיעבירו את הכספי ההפקדה אל קופת הגמל החדשה. ניוד קופת גמל הוא ללא תשלום – לא מסים, לא קנסות ולא עמלות. העברת קופת גמל אינה פוגעת בזכויות ובצבירת הוותק. אם אינכם מרוצים מהתנהלות קופת הגמל שלכם מכל סיבה - דמי הניהול גבוהים, תשואות נמוכות או שירות גרוע, הדרך לניוד קופת הגמל פתוחה לפניכם בכל עת.

מהן הטבות המס היחודיות לקופות גמל

הטבות מס בקופות גמל לתגמולים ניתנות גם בעת הפקדת הכספים בקופת הגמל וגם בעת משיכת הכסף. כל הטבות המס החלות על קרן פנסיה חלות גם על קופת גמל.

הטבות מס ניתנות גם בעת הפקדת הכסף בקופת גמל וגם בעת משיכתו.

בעת הפקדת כסף בקופת גמל יש הטבת מס הכנסה. המדינה מגבילה את הטבות המס עד תקרת הפקדה שנתית, שסכומה מתעדכן מידי שנה. לשכירים ועצמאים יש תקרת הפקדה שונה. על תקרות ההפקדה ניתן לקרוא בפירוט במאמר "תקרת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים ולשכירים".

משיכת הכסף ללא תשלום מס אפשרית למי שמושך את הכסף כקצבה חודשית לאחר גיל פרישה. אין הגבלות על סכום הקצבה והטבת המס חלה על שכירים ועצמאים כאחד.

הטבת מס לפי תיקון 190: ניתן למשוך כסף מקופת גמל כסכום הוני ולא כקצבה ולשלם רק 15% מס רווח הון על הרווחים הנומינלים (ולא על כל הסכום). כשהאינפלציה נמוכה הטבת המס משתלמת אפילו יותר. יש תנאים לקבלת הטבת מס זו: העמית מעל גיל 60, הוא פרש לגמלאות ויש לו קצבה חודשית מעל סכום המתעדכן מידי שנה ועוד מספר תנאים.

בקופת גמל להשקעה: ניתן לנצל הטבת מס על הפקדה, אם לא נוצלה במלואה בעת ההפקדה לפנסיה. אין הטבת מס במשיכה, אך ניתן לנייד את הכסף לקופת גמל לתגמולים ולהנות מיתרונותיה לאחר גיל 60.

קופת גמל – חובה או זכות?

החוק בישראל מחייב שכירים ועצמאים להפריש כספים לחיסכון פנסיוני, כלומר לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. אתם בוחרים למי מהם להפריש: אפשר להפקיד רק לקרן פנסיה או להחליט שמחלקים את הסכום המופקד בין קרן פנסיה ובין קופת גמל או ביטוח מנהלים. כיום ההפקדה לביטוח מנהלים פחות נפוצה, ורבים מעדיפים להפקיד חלק מהכסף לקרן פנסיה וחלק לקופת גמל, כדי להנות מהיתרונות הגלומים בשני האפיקים. ניתן לבחור בין הפקדה לחיסכון בלבד ובין הפקדה הכוללת תשלום לביטוח חיים ואובדן כושר עבודה. קופת גמל לשכירים: כאשר שכיר בוחר להפקיד לקופת גמל, הוא והמעסיק יפקידו לקופת הגמל לפי כללי ההפקדה לקרן פנסיה. קופת גמל לעצמאים: עצמאי יכול לבחור בין הפקדה לקרן פנסיה ובין הפקדה לקופת גמל, כדי למלא את חובת ההפקדה לפנסיה.

בנוסף לקופת גמל כחיסכון פנסיוני, שכירים רבים פותחים קופת גמל עצמאית אליה הם יכולים להפקיד כסף שהם מעוניינים לחסוך ולזכות בהטבות מס, ללא קשר להפקדות הפנסיוניות. למעשה כל אדם יכול להפקיד לקופת גמל עצמאית או לקופת גמל להשקעה ולהנות מיתרונותיה.

מה הדרך לפתיחת קופת גמל?

שכירים ועצמאים יכולים להעזר בסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לפתיחת קופת גמל, או למלא בעצמם את הטפסים המיועדים לכך בבית ההשקעות או חברת הביטוח הרצויה, וצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים.

מהם כללי משיכה מקופת גמל?

משיכה מקופת גמל אפשרית לאחר גיל 60 ועם הפרישה לגמלאות, האפשרויות הן משיכה כקצבה חודשית פטורה ממס וניתן גם למשוך סכום כסף חד פעמי (הוני) לפי תנאי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה משנת 2012.

משיכת סכום מקופת גמל להשקעה אפשרית בכל נקודת זמן, אך משלמים מס רווח הון. ניתן למשוך את כל הסכום או חלקו מתי שרוצים.

איך עוקבים אחרי ביצועי קופות גמל ותשואות קופת גמל?

פשוט קוראים את הדוחות שקופת הגמל שולחת. כל חוסך מקבל דוחות רבעוניים ודוח שנתי של קופת הגמל. את כל הדוחות ניתן למצוא גם באיזור האישי של החוסך באתר האינטרנט של קופת הגמל. הדוחות מכילים את פרטי ההפקדות, דמי הניהול שקוזזו וסך היתרות לתקופה. דרכים נוספות לברר יתרה בקופת גמל הן על ידי הוצאת מידע מאתר "הר הכסף" של משרד האוצר והמסלקה הפנסיונית. להשוואת תשואות קופת הגמל שלכם מול קופות גמל אחרות, בדקו בדף זה.

איך מקבלים הלוואה מקופת גמל

הלוואה מקופת גמל היא הלוואה בריבית נמוכה יותר מהלוואות הניתנות על ידי בנקים וגופים פיננסיים אחרים. פריסת התשלומים בדרך כלל נוחה גם היא ומשך החזרי ההלוואה יכול להגיע ל-7 שנים. ההלוואה נעשית על סכום החיסכון של העמית. ניתן ללוות עד 80% מסכום החיסכון, אם כי רוב קופות הגמל מגבילות את הסכום המאושר להלוואה כדי להגן על עצמן ועל החוסכים האחרים וגם קובעות סכומי מינימום להלוואה. בשל התנאים הנוחים וכדי לשמור את הכסף והטבות המס לתקופות מאוחרות יותר בחיים, עדיף לבקש הלוואה מקופת הגמל ולא למשוך את הכסף כאשר זקוקים לסכום מיידי. חלק מבתי ההשקעות מגבילים את ההלוואות מקופות גמל להשקעה.

מה אפשר לעשות עם קופת גמל בזמן משבר פיננסי

קופת גמל היא מכשיר חיסכון לטווח ארוך ולכן בעת משבר, עדיף לא למשוך את הכסף. ברוב המקרים משיכה בעת משבר היא שגיאה כמעט בלתי ניתנת לתיקון, כי בזמן ההתאוששות מהמשבר החוסך יפסיד את התשואות הנלוות ליציאה מהמשבר. בעת משבר קרוב לוודאי שקופת הגמל חווה הפסדים והחיסכון שלכם קטן ונשחק. משיכת הכסף תקבע את האובדן ללא יכולת לתקן. השארת הכסף בקופת הגמל כדי שיוכל להראות תשואות בשנים הבאות תתקן את הנזק, כולו או חלקו.

כדאי תמיד לזכור כי מעבר לעובדה שקופת גמל מהווה מכשיר חיסכון שבו נהנים מתשואות היא מהווה גם מכשיר פיננסי עם הטבות מס. משיכת הקופה תוביל לקיבוע ההפסד ואובדן הזכויות וההטבות.

פעולות שאפשר לבצע – להחליף מסלול קופת גמל או להעביר את הכסף לקופת גמל המנוהלת טוב יותר ובעלת תשואות גבוהות יותר.

אם זקוקים לסכום דחוף, כנראה שעדיף ללוות מקופת הגמל מאשר לפדות אותה ולאבד את הזכויות בה.

הצעה לקופת גמל בתנאים אטרקטיביים

נצלו הטבות ותהנו מכל היתרונות

 • נזילות מלאה
 • משיכת סכום חד פעמי - כולו או בחלקים
 • מגוון מסלולי השקעה
 • דמי ניהול אטרקטיביים
 • אתם קובעים - הפקדה חודשית או חד פעמית
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קופות גמל

 • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
 • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
 • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
 • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
 • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
 • למה כדאי לשאוף? קופה עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים
מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

ברשותכם קופות גמל וקרנות השתלמות?
בדיקה שמומלץ לבצע לפחות פעם בשנה!

האם ניתן לשפר את הביצועים בקופות ובקרנות?

האם אני מקבל ערך גבוה ביחס למה שהשוק
יודע להציע היום?

האם אני במסלולי השקעה המתאימים לתקופה?

האם אני מקבל שירות טוב מסוכן ביטוח או משווק פנסיוני מקצועי ומיומן?

למד על קופת גמל

קופות גמל לפי חברה

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
אנליסט קופות גמל בע"מ
גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
מור גמל ופנסיה בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ
חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
לאומי קמ"פ בע"מ
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
סלייס גמל בע"מ
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית
קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ
קופת"ג של עובדי עירית חיפה
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ
רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ