מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק - 554

קרן השתלמות מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 15/8/1995
התמחות ראשית מתמחה אחר
דמי ניהול 0.67%

יתרות
הפקדות ללא העברות 502.33
משיכת כספים ללא העברות -424.4
העברות בין הקופות -1154.11
צבירה נטו -1076.18
יתרת נכסים 7456

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.42%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.12%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.4%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.38%
תשואה מצטברת 3 שנים 15.55%
תשואה מצטברת 5 שנים 25.9%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.94%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.71%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.05%
סטיית תקן 60 חודשים 1.65%
אלפא שנתית 1.56%
שארפ ענף 0.75%
שארפ כל הקופות 0.8%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.79%
יחס נזילות 72.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות12.58%938225.66
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.66%1242032.83
אג"ח קונצרניות לא סחירות4.11%306747.54
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות26.79%1997688.2
פיקדונות0%0
הלוואות14.38%1071979.05
מזומנים ושווי מזומנים3.17%236005.72
קרנות נאמנות3.62%270274.15
נכסים אחרים18.68%1393048.74
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים64.56%4813892.53
נכסים לא סחירים35.44%2642109.35
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ65.69%4897842.81
נכסים בחו"ל ובמט"ח34.31%2558159.07

גרף יתרות של מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

גרף תשואות של מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור