מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות - 599

קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1997
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.6%

יתרות
הפקדות ללא העברות 22.55
משיכת כספים ללא העברות -19.06
העברות בין הקופות 4.6
צבירה נטו 8.09
יתרת נכסים 322.18

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.2%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.46%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.27%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.25%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.04%
תשואה מצטברת 5 שנים 15.92%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.24%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.4%
סטיית תקן 60 חודשים 1.13%
אלפא שנתית -0.6%
שארפ ענף -0.32%
שארפ כל הקופות -0.31%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.67%
יחס נזילות 87.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות33.97%109440.65
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות39.41%126983.35
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.35%4354.62
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות6.48%20883.4
פיקדונות0%0
הלוואות5.86%18883.69
מזומנים ושווי מזומנים6.35%20457.43
קרנות נאמנות5.45%17574.3
נכסים אחרים1.12%3606.74
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים92.38%297644.21
נכסים לא סחירים7.62%24539.97
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ77.59%249967.29
נכסים בחו"ל ובמט"ח22.41%72216.89

גרף יתרות של מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

גרף תשואות של מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור