מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק - 1353

קרן השתלמות מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 3/8/2008
התמחות ראשית מתמחה אחר
דמי ניהול 0.57%

יתרות
הפקדות ללא העברות 108.63
משיכת כספים ללא העברות -115.94
העברות בין הקופות -176.69
צבירה נטו -184
יתרת נכסים 2232.92

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.31%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.85%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.33%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.3%
תשואה מצטברת 3 שנים 12.68%
תשואה מצטברת 5 שנים 19.87%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.06%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.69%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.32%
סטיית תקן 60 חודשים 1.05%
אלפא שנתית 0.84%
שארפ ענף -0.25%
שארפ כל הקופות -0.24%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.93%
יחס נזילות 77.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות31.46%702453.44
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות17.52%391263.47
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.04%45604.68
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות11.95%266776.23
פיקדונות0%0
הלוואות13.61%303869.97
מזומנים ושווי מזומנים4.32%96446.89
קרנות נאמנות2.81%62854.45
נכסים אחרים16.29%363651.71
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים69.68%1555789.44
נכסים לא סחירים30.32%677131.39
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ75.24%1680034.52
נכסים בחו"ל ובמט"ח24.76%552886.32

גרף יתרות של מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

גרף תשואות של מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור