מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק - 1353

קרן השתלמות מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק של מיטב גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 3/8/2008
התמחות ראשית מתמחה אחר
דמי ניהול 0.53%

יתרות
הפקדות ללא העברות 97.64
משיכת כספים ללא העברות -136.26
העברות בין הקופות 16.5
צבירה נטו -22.12
יתרת נכסים 2645.67

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.48%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.93%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.25%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.35%
תשואה מצטברת 3 שנים 9.54%
תשואה מצטברת 5 שנים 23.6%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.08%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.33%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.98%
סטיית תקן 60 חודשים 1.22%
אלפא שנתית 1.68%
שארפ ענף -0.35%
שארפ כל הקופות -0.31%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.55%
יחס נזילות 78.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות33.44%884726.77
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות21.58%571003.58
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.47%65239.07
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות11.18%295702.39
פיקדונות0%0
הלוואות10%264583.75
מזומנים ושווי מזומנים4.15%109839.16
קרנות נאמנות3.48%91982.33
נכסים אחרים13.71%362594.23
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים72.78%1925516.03
נכסים לא סחירים27.22%720155.24
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ67.61%1788681.59
נכסים בחו"ל ובמט"ח32.39%856989.68

גרף יתרות של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

גרף תשואות של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק