הראל השתלמות לטווח ארוך - 566

קרן השתלמות הראל השתלמות לטווח ארוך של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1996
התמחות ראשית מתמחה אחר
דמי ניהול 0.54%

יתרות
הפקדות ללא העברות 15.91
משיכת כספים ללא העברות -11.16
העברות בין הקופות -27.19
צבירה נטו -22.44
יתרת נכסים 193.05

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.67%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 8.34%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.26%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.42%
תשואה מצטברת 3 שנים 9.99%
תשואה מצטברת 5 שנים 28.97%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.22%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.22%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.03%
סטיית תקן 60 חודשים 2.52%
אלפא שנתית 0.12%
שארפ ענף 0.02%
שארפ כל הקופות 0.12%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.41%
יחס נזילות 76.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות19.69%38012.91
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות6.96%13426.63
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.28%532.35
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות39.3%75863.93
פיקדונות0.04%82.62
הלוואות10.03%19354.42
מזומנים ושווי מזומנים4.4%8488.74
קרנות נאמנות2.64%5091.62
נכסים אחרים16.68%32192.74
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים68.87%132955.52
נכסים לא סחירים31.13%60090.44
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ58.17%112294.2
נכסים בחו"ל ובמט"ח41.83%80751.76

גרף יתרות של הראל השתלמות לטווח ארוך

גרף תשואות של הראל השתלמות לטווח ארוך
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל השתלמות לטווח ארוך

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק