אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות - 211

קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1970
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.62%

יתרות
הפקדות ללא העברות 67.53
משיכת כספים ללא העברות -88.45
העברות בין הקופות -95.22
צבירה נטו -116.14
יתרת נכסים 2055.02

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.29%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.54%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.31%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.25%
תשואה מצטברת 3 שנים 11.6%
תשואה מצטברת 5 שנים 16.25%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.73%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.06%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.44%
סטיית תקן 60 חודשים 1.17%
אלפא שנתית -0.12%
שארפ ענף -0.25%
שארפ כל הקופות -0.27%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.69%
יחס נזילות 78.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות30.01%616741.73
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות26.63%547223.46
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.24%46005.52
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות9.59%197162.09
פיקדונות1.9%39063.78
הלוואות13.2%271278.92
מזומנים ושווי מזומנים5.72%117538.73
קרנות נאמנות2.87%59078.73
נכסים אחרים7.83%160922.09
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים73.34%1507238.45
נכסים לא סחירים26.66%547776.6
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ76.75%1577224.84
נכסים בחו"ל ובמט"ח23.25%477790.22

גרף יתרות של אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות

גרף תשואות של אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור