אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות - 2252

קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות של אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 22/4/2013
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.69%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.58
משיכת כספים ללא העברות -0.97
העברות בין הקופות 0.34
צבירה נטו -0.05
יתרת נכסים 9.35

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.22%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.71%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.23%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.17%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.67%
תשואה מצטברת 5 שנים 10.55%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.81%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.03%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.12%
סטיית תקן 60 חודשים 1.54%
אלפא שנתית -0.48%
שארפ ענף -0.73%
שארפ כל הקופות -0.69%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.23%
יחס נזילות 89.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות39.23%3669.3
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות38.01%3554.7
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.31%122.91
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות15.02%1404.51
פיקדונות0%0
הלוואות3.21%300.23
מזומנים ושווי מזומנים3.2%298.93
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.02%1.81
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים95.46%8927.44
נכסים לא סחירים4.54%424.94
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ95.93%8971.53
נכסים בחו"ל ובמט"ח4.07%380.85

גרף יתרות של אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות

גרף תשואות של אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק