מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד - 881

קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 21/9/2003
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.63%

יתרות
הפקדות ללא העברות 7.72
משיכת כספים ללא העברות -5.58
העברות בין הקופות -8.46
צבירה נטו -6.32
יתרת נכסים 165.74

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.64%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 7.91%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.36%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.3%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.8%
תשואה מצטברת 5 שנים 19.51%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.63%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.27%
סטיית תקן 60 חודשים 1%
אלפא שנתית -0.12%
שארפ ענף -0.77%
שארפ כל הקופות -0.75%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.05%
יחס נזילות 84.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות35.17%58293.68
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות28.97%48018.82
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.51%2504.61
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0.23%382.07
פיקדונות0%0
הלוואות13.32%22079.08
מזומנים ושווי מזומנים11.03%18286.6
קרנות נאמנות1.8%2984.67
נכסים אחרים7.96%13188.07
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים82.8%137222.58
נכסים לא סחירים17.2%28515.01
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ92.59%153454.15
נכסים בחו"ל ובמט"ח7.41%12283.44

גרף יתרות של מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

גרף תשואות של מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק