מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות - 874

קופת גמל מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 21/9/2003
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.51%

יתרות
הפקדות ללא העברות 48.65
משיכת כספים ללא העברות -149.99
העברות בין הקופות -223.17
צבירה נטו -324.51
יתרת נכסים 3695.58

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.59%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 7.32%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.23%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.41%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.66%
תשואה מצטברת 5 שנים 27.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.81%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.05%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.34%
סטיית תקן 60 חודשים 1.61%
אלפא שנתית 1.56%
שארפ ענף -0.26%
שארפ כל הקופות -0.34%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.55%
יחס נזילות 76.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות23.41%865114.05
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות23.62%872882.42
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.44%90176.3
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות17.95%663507.16
פיקדונות0%0
הלוואות9.03%333633.05
מזומנים ושווי מזומנים2.71%100129.06
קרנות נאמנות4.04%149396.67
נכסים אחרים16.8%620745.14
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים71.62%2646856.81
נכסים לא סחירים28.38%1048727.05
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ60.21%2225014.42
נכסים בחו"ל ובמט"ח39.79%1470569.44

גרף יתרות של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

גרף תשואות של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק