הראל אג"ח עד 25% מניות - 101

קופת גמל הראל אג"ח עד 25% מניות של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1979
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.63%

יתרות
הפקדות ללא העברות 85.9
משיכת כספים ללא העברות -528.82
העברות בין הקופות -274.94
צבירה נטו -717.86
יתרת נכסים 8643.24

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.26%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.1%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.38%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.33%
תשואה מצטברת 3 שנים 14.58%
תשואה מצטברת 5 שנים 21.71%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.64%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.01%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.15%
סטיית תקן 60 חודשים 1.49%
אלפא שנתית 1.2%
שארפ ענף -0.1%
שארפ כל הקופות -0.15%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.57%
יחס נזילות 71.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות30.48%2634544.71
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.42%1591719.53
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.37%118675.16
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות7.9%683151.07
פיקדונות0.03%2441.62
הלוואות17.2%1486594.22
מזומנים ושווי מזומנים6.8%587986.98
קרנות נאמנות1.46%126299.59
נכסים אחרים16.33%1411825.13
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים60.13%5197011.89
נכסים לא סחירים39.87%3446226.13
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ74.23%6415892.13
נכסים בחו"ל ובמט"ח25.77%2227345.89

גרף יתרות של הראל אג"ח עד 25% מניות

גרף תשואות של הראל אג"ח עד 25% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל אג"ח עד 25% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק