חישוב ריבית המשכנתא

חישוב ריבית משכנתא כולל יותר מהבנת גובה הריבית בלבד. הסכום הסופי שתשלמו על המשכנתא נבנה במידה רבה מגורמים ידועים מראש כמו משך שנות ההחזר ולוח הסילוקין ומגורמים פחות צפויים כמו שינויי מדד ואינפלציה, אי עמידה בתשלומי ההחזר החודשי, הוספת הלוואות בלון ותקופות גרייס ועוד. במאמר זה נסקור את הגורמים האלה וגם נחשב את השפעתם.


חישוב ריבית המשכנתא

כבר ראינו עד כמה הריבית היא חלק משמעותי מהחזרי המשכנתא ואיך היא מצטברת למאות אלפי שקלים במהלך חיי המשכנתא וההחזרים.
מהם הגורמים המשפיעים על גובה וסכום סופי של ריבית משכנתא:

 • לכל בנק יש טבלת ריביות הקובעת באופן כללי מה גובה הריבית עבור המסלול (ריבית צמודה או לא, קבועה או משתנה וכו' ) ומספר שנות ההחזר. זה הבסיס אך הגורמים בהמשך יכולים להשפיע עליו. כאן מגיעה החשיבות להשוואת משכנתאות.
 • רמת הסיכון שהבנק מייחס לכם מושפעת הן מגובה סכום המשכנתא יחסית להון העצמי והן ממשך שנות ההחזר. ככל שסכום המשכנתא קטן ומספר ההחזרים קטן, גם הריבית תקטן. מכאן נובע שכדאי לפעמים לקחת הלוואות ממקור אחר, כדי להקטין את סכום המשכנתא (כמובן, לאחר חישוב ובדיקה שזה אכן משתלם). דרך נוספת להקטין את הריבית היא להגדיל את סכום ההחזר החודשי ובכך להקטין את משך השנים (רק אם אתם יכולים לעמוד בכך). אפשר גם להתחיל בהחזרים גבוהים ולהקטין אותם עם השנים, כשהוצאות אחרות של המשפחה גדלות.
 • ג. כאן נכנס נושא לוח הסילוקין. לפי לוח הסילוקין מחשבים כמה מסכום ההחזר החודשי מתייחס לקרן (סכום ההלוואה המקורי) וכמה לריבית שנצברה עליו. לוח הסילוקין המקובל הוא שפיצר.
  לפי לוח שפיצר, בסיס ההחזר החודשי קבוע (עם שינויים בשל ההצמדה המדד וגובה הריבית), ובנוי מהחזר של ריבית וחלק מהקרן. בתחילה, רוב ההחזר הוא סילוק הריבית, ולכן הקרן אינה קטנה במידה רבה, ולכן, גם הריבית אינה קטנה במהירות. בהמשך רכיב הקרן בהחזר גדל והריבית קטנה.
  לפי לוח שווה – כל החזר מכיל רכיב קרן שווה, ורכיב ריבית משתנה. כך הקרן קטנה עם הזמן והריבית בעקבותיה, וההחזרים החודשיים שהחלו כגבוהים, הולכים וקטנים עם הזמן. אם נערוך חישוב משכנתא המשווה את סכום הריבית שהחזרנו לפי לוח שפיצר או לפי לוח קרן שווה, נראה שבלוח קרן שווה סכום הריבית קטן יותר, והוא חסך לנו כמות נאה של כסף.
  לכן, אם תוכלו להרשות לעצמכם החזרים חודשיים גבוהים יותר בתחילת הדרך, עדיף לשלם לפי לוח זה.
 • שינויים בגובה הריבית קורים במשך השנים לפי החלטות בנק ישראל, אינפלציה וכו'. כל ריבית צמודת מדד תהיה מושפעת מהשינויים. ריבית צמודה משתנה תושפע אף יותר בתחנות הקבועות לשינויה (מידי שנה או מידי 5 שנים). יחד עם זאת, ריבית קבועה היא גבוהה יחסית, על מנת לספוג את אי שינויה לאורך חיי המשכנתא. לדוגמא, ריבית קבועה צמודה למשך 20 שנה תהיה בגובה 2% בערך, בעוד ריבית משתנה כל 5 שנים צמודה למשך 20 שנה תהיה בגובה 1.6% בערך. כדאי לבחון כל מסלול בו אתם מעוניינים ולראות: א. איך הוא מושפע מהריבית הנוכחית במשק. ב. איך יושפע מעליית מדד, אינפלציה, העלאת ריבית הפריים או עליית המט"ח אליו ההלוואה צמודה.
 • תקופות גרייס והלוואות בלון (בוליט): בהלוואות בלון ההחזר החודשי כולל את הריבית בלבד ללא הקרן. את הקרן משלמים בסוף תקופת ההלוואה. משמש בדרך כלל, אם קניתם דירה אך טרם מכרתם את הקודמת, ולכן סכום הכסף אינו נזיל עדיין עבורכם. אך בשל ההצמדה למדד, הקרן שתחזירו עשויה להיות גבוהה מסכום הקרן המקורי. גם הריבית אינה קטנה עם הזמן, כיוון שלא החזרתם את הקרן. תקופת גרייס היא תקופה בה אתם לא משלמים את ההחזר החודשי, התוצאה של תקופה כזו היא הארכה של תקופת המשכנתא במספר החודשים בהם קיבלתם דחייה. לעיתים הגרייס הוא חלקי וכולל תשלום רק של מרכיב הריבית (ובכך הוא דומה להלוואת בוליט), כלומר תשלמו לאורך זמן רב יותר את הריבית על אותו סכום קרן שלא הצטמצם.

לחישוב מדוייק של ההשפעות הללו ניתן להעזר במחשבון משכנתא וכן אפשר לפנות לייעוץ משכנתאות על מנת לצמצם למינימום את סכום המשכנתא הסופי.


האם ניתן לקבל ריביות נמוכות יותר?

בדיקה ראשונית ללא עלות או התחייבות
 קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מאשר קבלת הצעות ודיוור

הכל על משכנתא