ביטוח תאונות אישיות

באינדקס זה תוכלו להשוות בין פוליסות ביטוח תאונות אישיות של חברות הביטוח מגדל, כלל, ביטוח ישיר, מנורה, הראל ואיילון. ביטוח תאונות אישיות מיועד להבטיח מענק כספי במקרה של תאונה. האינדקס כולל את מחיר ביטוח התאונות האישיות ותנאי הפוליסה. הגורמים המשפיעים על מחיר פוליסת ביטוח תאונות אישיות הם מין המבוטח, גיל המבוטח, האם הוא מעשן ואיזה סכום פיצוי הוא מעוניין לקבל.


מעודכן לספטמבר 2021

נכון לתחילת מאי 2021 חברות הביטוח טרם החלו בשיווק תוכניות ביטוח תאונות אישיות חדשות, העומדות בדרישות הרפורמה של רשות שוק ההון.
כאשר יהיו תוכניות ביטוח חדשות נעדכן אותן באתר.
מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 16 עד 20 מתוך - 20
  מגדלדואגים למשפחה מורחב - זהב
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "זהב" כולל:
 • מכסה הוצאות ושירותים רפואיים פרטיים עבור תאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 200,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות צמיתה, מלאה או חלקית, מתאונה בגובה 200,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 40,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 40,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 450 ש"ח עד תקרה של 26 שבועות. לאשפוז בטיפול נמרץ ינתן פיצוי כפול עד ל-14 יום.
 • סכום הביטוח מתחדש לכל תאונה העונה על תנאי הפוליסה: מוות, נכות צמיתה, שברים וכוויות.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, לכל שירות מפורטים גבולות הכיסוי בפוליסה ובגילוי הנאות
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עבור העדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר עלות מורה פרטי.
ילדים מכוסים רק ב- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

המבוטח יכול לרכוש את מסלול ביטוח תאונות אישיות המתאים לצרכיו: ארד, כסף, ופלטינום. המסלולים נבדלים זה מזה בסכום הפיצוי.

מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 69
₪ 64.00
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 200
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 200,000 ש"ח" כוללת את הכיסויים:
 • פיצוי למוות מתאונה: 200,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית: 200,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים ולכוויות מתאונה: 40,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה: 40,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה: 600 ש"ח.
 • למבוטחים עד גיל 21: כיסוי טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" קיים במספר מסלולים הנבדלים בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 76
מדד שירות תשלום תביעות: 76
₪ 72.00
עלות חודשית


  מגדלמגדל ספורטיבי
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות "מגדל ספורטיבי" מיועדת לעוסקים בספורט כתחביב, כולל ילדים. חבילת הביטוח אינה כוללת ספורט אתגרי ובנויה מכמה נספחים ומכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 300,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה, מלאה או חלקית, מתאונה בגובה 300,000 ש"ח.
 • החזר הוצאות טיפול שיניים באמצעות רופא שיניים, כתוצאה מתאונה עד 10,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • החזר הוצאות טיפול רפואי, כולל אשפוז ואבחון, כתוצאה מתאונה עד 10,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • כיסוי צד ג' מפגיעת ספורט. עד לגובה של 100,000 ש"ח, כפוף להשתתפות עצמית.
 • פיצוי אבדן כושר, חלקי או מלא, הניתן גם לילדים, בגובה 4,000 ש"ח. עד 12 חודשים.
 • שירות הכולל בדיקות סקר וניהול מקרה רפואי לאחר תאונת ספורט.
חובה לדווח על שינוי עיסוק ועל תחביבים מסוכנים חדשים.
ביטוח תאונות אישיות "מגדל ספורטיבי" עומד בהוראות חוק הספורט.

ניתן להגדיל את סכומי הביטוח.

מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 69
₪ 138.00
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 6 נועדה למבוטח ראשי, וכן למבוטח משני או ילד.
חבילת פיצוי 6 כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בסך 300,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה בסך 300,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים כתוצאה מתאונה בסך 45,000 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בסך 75,000 ש"ח.
 • פיצוי למצב סיעודי שנגרם מתאונה בסך 60,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בסך 600 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: טיפול פסיכולוגי. פיצוי על מות שני הורים בתאונה. פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות.
 • החזר הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פיזיותרפיה, שהות מלווה במלון, פינוי באמבולנס ועוד, עד סכום המקסימום שנקבע לכל שירות.
גיל הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 68
₪ 123.00
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחפוליסה לביטוח תאונות אישיות (300,000 ש"ח)
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס, בסכום של 300,000 ש"ח מכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה שגובהו 300,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה (מלאה או חלקית) או פיצוי אבדן או פגיעה בתפקוד, שגובהו עד 300,000 ש"ח. הפוליסה מגדירה כללים לקביעת נזק, אחוזי נכות ומהי נכות תמידית.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה, שגבהו עד 60,000 ש"ח. הפוליסה מגדירה את הפגיעות וגובה הפיצוי לכל סוג שבר או כווייה
 • פיצוי חד פעמי לסיעוד כתוצאה מתאונה, שגובהו 60,000 ש"ח. נדרשת תקופת המתנה ועמידה במבחנים לקביעת מצב סיעודי.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה, בגובה של 900 ש"ח. החל מהיום השלישי לאשפוז ועד 26 שבועות.
 • כיסויים נוספים:
  הוצאות אמבולנס - עד 600 ש"ח.
  הוצאות אחות פרטית לאשפוז- עד 500 ש"ח ליום ועד 14 ימים.
  הוצאות מלון לקרוב מדרגה ראשונה עד 14 לילות ועד 400 ש"ח ללילה.
  עד 10 טיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה בכפוף להשתתפות עצמית. הסכומים והטיפולים הכתובים בפוליסה
 • כיסוי למבוטח עד גיל 23: כולל תאונה מפעילות ספורטיבית במסגרת חוג, טיפול פסיכולוגי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת. החזר הוצאות מורה פרטי.

ניתן לרכוש ביטוח בסכומי פיצוי בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. כל מנת ביטוח היא 10,000 ש"ח.
סכומי הביטוח לילדים (עד גיל 23) נעים בין 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח.
הפרמיה נקבעת ביום ההצטרפות לפי גיל המבוטח ואינה משתנה


מדד שירות משרד האוצר: 76
מדד שירות תשלום תביעות: 69
₪ 96.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות