מנורה - תאונות TOP

תוכנית ביטוח תאונות אישיות תאונות TOP של מנורה. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


מנורה - תאונות TOP
מנורה ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
תכולת ביטוח "תאונות TOP" חבילה מס' 2:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 75,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים מתאונה בגובה 11,250 ש"ח. סכום שמתחדש עם כל תאונה.
 • פיצוי כוויות מתאונה בגובה 18,750 ש"ח. סכום שמתחדש עם כל תאונה.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בגובה 15,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי שינתן לאחר המתנה של 60 יום.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח ליום, החל מהיום השלישי לאשפוז ועד 26 שבועות.
 • החזר הוצאות אחות פרטית בזמן האשפוז: עד 500 ש"ח ליום, מהיום השישי לאשפוז ועד תקרה של 14 ימי אשפוז.
 • החזר הוצאות אמבולנס - עד 600 ש"ח.
 • החזר הוצאות העברה אווירית בין בתי חולים, בתיאום מראש עם המבטחת- יוחזרו עד 50,000 ש"ח.
 • הוצאות שהיה במלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה - עד 400 ש"ח ליום. החל מהיום השישי לאשפוז ועד תקופה של 11 יום.
 • הוצאות עבור פיזיותרפיה ורפואה משלימה - עד 10 טיפולים, עד 180 ש"ח לטיפול. נדרשת השתתפות עצמית בגובה 20%.
 • הוצאות ניתוח פלסטי כתוצאה מתאונה - עד 25,000 ש"ח. יש 10% השתתפות עצמית.
 • החזרי הוצאות לאביזר רפואי - עד 6,000 ש"ח ובהשתתפות עצמית.
 • החזר לטיפולי שיניים משקמים עד 10,000 ש"ח ובהשתתפות עצמית בגובה 20%
 • החזר הוצאות להליך משפטי בביטוח לאומי: 1,500 ש"ח לייעוץ משפטי ו- 3,000 ש"ח לחוות דעת מומחה לקביעת נכות.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: טיפולים פסיכולוגיים או פסיכיאטרים בעקבות אירוע קשה המוגדר בפוליסה: עד תקרת 30 טיפולים ו- 200 ש"ח לטיפול, ונדרשת השתתפות עצמית בסך 25%. פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות- 1000 ש"ח לבחינה, עד 5 בחינות. פיצוי על מות שני הורים בתאונה: מכפלת סכום ביטוח המוות של הילד .
בפוליסה מפורטים חישוב גובה הפיצוי לכל נכות, שבר וכוויה והמבחנים לקביעת מצב סיעודי.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות לביטוח תאונות אישיות: מגיל 3 ועד גיל 75.
ביטוח למבוגר מסתיים בגיל 80 שנה.
ביטוח לילד מסתיים בגיל 20.
תקופת המתנה ואכשרה
השתתפות עצמית
הרחבות
ניתן לרכוש את תוכנית "נכות תעסוקתית מתאונה".
מנות ביטוח
ניתן להגדיל את הביטוח במנות של 50,000 ש"ח או יותר, עד למקסימום הביטוח (500,000 ש"ח למבוגר)

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות