משיכה לפני הזמן מקרן השתלמות במשבר הקורונה – שאלות ותשובות

קרן השתלמות ידועה כאפיק השקעה משתלם ביותר לטווח הבינוני, כשלצד יתרונותיה הרבים קיים חיסרון בדמות פטור ממס רק לאחר 6 שנות חיסכון. בעקבות משבר הקורונה המתמשך המדינה הוציאה הוראת שעה המסייעת למי שנפגע כלכלית ומתירה משיכת כספים מקרן השתלמות לפני הזמן וללא תשלום מס באמצעות הליך קצר.

הוראת שעה למשיכת קרנות השתלמות לפני הזמן וללא תשלום מס

קרן השתלמות נחשבת לאחת מאופציות החיסכון המשתלמות ביותר שקיימות היום בשוק, בעיקר בזכות הפטור ממס על רווח הון (כל עוד לא חורגים מתקרת ההפקדה) ודמי ניהול נמוכים. בתקופה רגילה, קרן השתלמות הופכת לנזילה וניתן למשוך ממנה כספים מבלי לשלם מס, רק אחרי שעברו 6 שנים מאז שנפתחה (או 3 שנים אם עומדים בתנאים מסויימים). אם מתבצעת משיכה של הכסף לפני כן, בעל קרן ההשתלמות יאלץ לשלם מס של כ-47%.

בתקופת הקורונה, אושרה הוראת שעה שמאפשרת משיכת כספים ללא מס מקרן השתלמות שאינה נזילה עדיין. בהתאם להוראת השעה, מי שנפגע במשבר הקורונה יכול למשוך מקרן השתלמות לפני הזמן סכום של עד 7,500 ש"ח בחודש בפטור ממס. תוקף הוראת השעה עומד לפוג ולכן, מי שמעוניין לבצע משיכה כזו, כדאי שיעשה זאת בהקדם. נותרו רק שני מועדי משיכה: חודש ינואר 2021 וחודש פברואר עד ה-9.2.2021.

קראו בהרחבה על משיכת כספים מקרן ההשתלמות בתקופת הקורונה.

עד מתי תקפה הוראת השעה למשיכת קרן השתלמות לפני הזמן ?

נכון לעכשיו הוראת השעה בתוקף עד ליום 9.2.21.

על איזה קרנות השתלמות חלה הוראת השעה?

על כל קרן השתלמות לעצמאים או לשכירים שעדיין אינה נזילה.
קרנות השתלמות נזילות שניתן למשוך מהן ללא תשלום מס אינן כלולות בהוראת השעה.

מה המועדים למשיכה מקרן ההשתלמות?

התקופה בה ניתן הגיש בקשות משיכת קרן השתלמות לפי הוראת השעה היא החל מ- 10.8.2020 ועד 9.2.2021.

ניתן להגיש בקשה למשיכה מקרן השתלמות ללא מס בכל אחד מ-7 המועדים שהוגדרו:

 • 10/08/20-31/08/20
 • 01/09/20-30/09/20
 • 01/10/20-31/10/20
 • 01/11/20-30/11/20
 • 01/12/20-31/12/20
 • 01/01/21-31/01/21
 • 01/02/21-09/02/21

מי זכאי למשיכה קרן השתלמות ללא מס לפני הזמן?

לפי הוראת השעה, מי שמבקש למשוך כספים צריך לענות על לפחות אחד מהתנאים הבאים, כדי להיות זכאי למשיכת הכספים מקרן ההשתלמות:

 • בעל קרן ההשתלמות או בן/בת הזוג פוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופה שבין 1.3.20 ועד ליום הגשת הבקשה.

או

 • ישנה ירידה בהכנסה החודשית הממוצעת, שמקורה מעבודה או מקצוע, של בעל קרן ההשתלמות ובן/בת הזוג, החל מיום 1.3.20 ועד לסוף החודש שקדם ליום הגשת הבקשה. סעיף זה נועד לעזור לעצמאים או שכירים שהכנסתם נפגעה ולכן הוא מתייחס להכנסה מעבודה כלשהי ולא לרווחים מהשכרת דירות או שוק ההון וכד'. לדוגמה, אם הבקשה הוגשה בחודש ינואר 2021, יכללו בחישוב את ההכנסות החל מחודש מרץ 2020 ועד סוף חודש דצמבר 2020. במקרה זה, תבוצע השוואה של הכנסות שני בני הזוג בתקופה זו, לעומת ההכנסה הממוצעת שלהם בשנת 2019.

שימו לב שאת הבקשה ניתן להגיש רק בחודש שבו אותו אדם לא עבד, אם בגלל שפוטר ואם בגלל שנמצא בחל"ת. כלומר, אם נניח שההכנסה הממוצעת שהרווחתם לא קטנה מ-2019 ובספטמבר הייתם בחל"ת אבל באוקטובר חזרתם לעבודה, תוכלו להגיש בקשה למשיכת הכסף בספטמבר אך לא באוקטובר.

אם כבר חזרתם לעבוד, אך ההכנסה הממוצעת נפגעה, תוכלו למשוך את הכסף לפי התנאי השני.

אם אחד מבני הזוג פוטר או הוצא לחל"ת, האם שני בני הזוג רשאים למשוך מקרנות ההשתלמות שלהם?

כן. הסכום מחושב בנפרד עבור כל אחד מבני הזוג. כל אחד מבני הזוג רשאי למשוך עד 7,500 ש"ח לחודש.

מה הסכום המקסימלי למשיכת קרן השתלמות ללא מס?

ניתן למשוך עד 7,500 ש"ח בחודש לאדם, ללא מס. בסך הכל, ניתן למשוך סכום שלא יעלה על 52,500 ש"ח לאורך כל תקופת הוראת השעה. על סכומים מעבר לכך משלמים מס בהתאם לכללים הרגילים.

אם למישהו יש מספר קרנות השתלמות לא נזילות, הוא יוכל למשוך סה"כ 7,500 ש"ח מכולן ביחד באותו החודש.

אין אפשרות להגיש בקשה שתהיה תקפה למספר חודשים. מי שמבקש למשוך מקרן ההשתלמות צריך להגיש בקשה חדשה עבור כל חודש בו הוא מעוניין למשוך כסף.

אי אפשר לדחות משיכה מחודש אחד לאחר. כלומר, אם חודש אחד לא ביקשתם למשוך מקרן ההשתלמות לא תוכלו לבקש בחודש שאחריו משיכת סכום כפול.

בעיקרון, אלא אם ביקשתם אחרת בטופס, בית ההשקעות ישחרר מקרן ההשתלמות רק את הסכומים הפטורים ממס.

אם יש לכם בקרן ההשתלמות 5,000 ש"ח פטורים ממס ו-3,000 ש"ח חייבים במס, ולא ביקשתם בבקשת המשיכה למשוך גם סכום חייב במס: בית ההשקעות יעביר לכם 5,000 ש"ח.

אם ביקשתם למשוך 7,500 ש"ח כולל סכומים החייבים במס רווח הון: בית ההשקעות יעביר לכם 7,500 ש"ח.

באיזה מקרים משיכת קרן השתלמות לפי הוראת השעה תחוייב במס?

הפטור ממס לפי הוראת השעה ניתן רק לכספים שמקורם בהפקדה מוטבת, כלומר, הפקדות שבוצעו עד לתקרה המותרת להפקדה באותה שנה. את הסכום שמקורו בהפקדה לא מוטבת (סכומים שהופקדו מעבר לתקרה השנתית), ניתן למשוך בכפוף לתשלום מס על רווחי הון בגובה של 25%.

מס רווח הון של 25% הוא אותו מס שתשלמו על סכומים מעבר לתקרה המוטבת גם כאשר קרן ההשתלמות נזילה.

אם תרצו שהכספים הפטורים ממס ימשיכו לצבור תשואות ולהרוויח עליהם עוד שנים רבות ללא תשלום מס, תוכלו לשמור את הטבת הפטור ממס לעתיד, ותבקשו למשוך קודם את הכספים החייבים במס. נסו לחשב איזו אפשרות עדיפה לכם יותר גם עכשיו וגם לטווח הרחוק.

מה התהליך למשיכה לפני הזמן מקרן ההשתלמות בקורונה?

אפשר למשוך את כספי קרן ההשתלמות על ידי הגשת טופס משיכת כספים מקרן השתלמות בהתאם להוראת השעה לתקופת הקורונה.

 • מגישים טופס בקשה למשיכה מקרן השתלמות לפי הוראת השעה. זהו טופס יעודי שכל בית השקעות יצר לעצמו עבור הוראת השעה. חלקם יצרו טופס דיגיטלי שממלאים באתר האינטרנט, וחלקם טופס למילוי ידני. העמית מסמן בטופס אילו כספים הוא מעוניין למשוך: כספים פטורים ממס או כספים החייבים במס ואיזה מהם המבקש רוצה למשוך קודם.
 • כל טופס בקשה מכיל דף של הצהרת עמית על התנאי לפיו הוא רשאי למשוך את הכסף. שימו לב, אין צורך באסמכתא או הוכחה מסוג אחר על חל"ת או פיטורין, מספיקה ההצהרה של מגיש הבקשה.

לבקשת המשיכה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות.
 • אישור ניהול חשבון בנק או צילום שיק מבוטל.

תוך כמה זמן מהגשת הבקשה מקבלים את הכסף?

הכסף יועבר אליכם תוך 7 ימי עסקים.

האם הוראת השעה לקורונה מרשה להפקיד לקרן השתלמות שממנה משכתם?

כן, ניתן יהיה להמשיך ולהפקיד לקרן ההשתלמות בעתיד. במקרה שמשכתם את מלוא הסכום שהיה בקרן ההשתלמות ולא נותרה בה יתרה, תפתח עבורכם קופה חדשה שתשמור על הוותק המקורי שהיה לכם בקופה הקודמת.

נזכיר שהקלה זו חלה רק על קרנות השתלמות לא נזילות. בקרנות השתלמות נזילות עדיין חל הכלל הרגיל המונע המשך הפקדה אליהן.

האם משיכה לפני הזמן לפי הוראת השעה תפגע בהשלכת וותק?

משיכה לפי הוראת השעה לא פוגעת בוותק קרן ההשתלמות. לכן, ניתן יהיה לבצע בעתיד השלכת וותק, במידה ויתקיימו כל התנאים הנדרשים לשם כך. הוראת השעה עוסקת בקרן השתלמות לא נזילה בלבד. הכללים העוסקים בקרן השתלמות נזילה לא השתנו במסגרת הוראת השעה.

האם כדאי למשוך כסף מקרן השתלמות בהתאם להוראת השעה?

אין לכך תשובה חד משמעית, ניתן להסיק מסקנה אישית לגבי כל אחד אחרי הערכת האפשרויות האחרות שעומדות בפניכם. ברור שהמדינה מגלה יצירתיות בהקלות על שימוש בחסכונות והקפאת תשלומים (יצירתיות שאפשר היה לנצל להשבת אנשים למעגל העבודה), אך כדאי לזכור את ההשפעה העתידית של מהלכים אלה על תוכניותיכם העתידיות.

אם משבר הקורונה מחייב אתכם להשתמש בחסכונות ויש לכם חסכונות נוספים שהם פחות רווחיים, סביר להניח שכדאי לכם קודם למשוך כספים מהם, לפני שאתם מגיעים לקרן ההשתלמות. במידה ואין לכם עוד חסכונות, עדיף לבדוק אפשרות של הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות לפני שמחליטים למשוך את הכסף, מה שיאפשר לסכום שנמצא בקרן להמשיך ולצבור תשואה.

למתלבטים אם למשוך מוקדם את קרן ההשתלמות ולהעביר את הכסף לחיסכון אחר, כדאי לזכור שקרן השתלמות נחשבת לאפיק חיסכון והשקעה משתלם במיוחד. לכן ברוב המקרים אין טעם למשוך את הכסף רק כדי לחסוך אותו באפיק חיסכון אחר. אם אינכם מרוצים מביצועי קרן ההשתלמות, עדיף לעבור מסלול או להעביר את קרן ההשתלמות לבית השקעות אחר.

האם ניתן לקבל הלוואה מקרן השתלמות לא נזילה?

מקסימום ההלוואה שניתן לקבל מקרן השתלמות שאינה נזילה היא על 50% מהסכום הצבור בה, אך בסופו של דבר העניין תלוי בחברה בה מנוהלת קרן ההשתלמות שלכם ובנהלים שלה. ישנן חברות שמאפשרות לקחת הלוואה על חשבון הכספים שנמצאים בקרן השתלמות לא נזילה, וישנן חברות שלא (ומספרן גדל בתקופת הקורונה). במידה ויש אפשרות כזו, לרוב כדאי לקחת הלוואה במקום למשוך כספים מהקרן. עם זאת, קחו בחשבון שפעולה זו תפגע בגובה הסכום שתוכלו למשוך מקרן ההשתלמות: כל בית השקעות רשאי לקבוע מה הסכום שניתן למשוך כאשר קיימת הלוואה שטרם נסגרה.

האם הוראת השעה לקורונה חלה על קרנות השתלמות לעובדי הוראה?

הוראת השעה חלה גם על קרנות השתלמות לעובדי הוראה, והתנאים מפורטים באתרי קרנות ההשתלמות המיועדות למורים והקרנות המיועדות למורי על יסודי. יחד עם זאת, קרנות ההשתלמות של עובדי הוראה נועדו לא רק לחיסכון, אלא גם לפרנסה במהלך שנת שבתון או שנת השתלמות, וכאן ההבדל בינן ובין קרנות השתלמות רגילות. עבור עובדי הוראה, משיכה מוקדמת מקרן ההשתלמות תמנע מהם לצאת לשנת השתלמות או לשנת שבתון.


קבל הצעה לקרן השתלמות

הצעות מבתי השקעות מובילים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

למד על קופת גמל וקרן השתלמות