קופת גמל להשקעה קיבלה היתר שיווק

שנת 2008 סימנה את הפיכתן של קופות גמל ממכשיר חיסכון לסוג של קרן פנסיה המעניקה קצבה לפורשים. שנת 2016-17 נראה את ניצני השינוי, בהם קופת גמל חוזרת להתחרות במכשירי חיסכון שונים, באמצעות קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה היא קופת גמל נזילה ממנה ניתן למשוך את הכסף כסכום הוני בכל נקודת זמן.


קופת גמל להשקעה היא מכשיר פיננסי שמשרד האוצר החל לקדם במרץ 2016. היום, בנובמבר 2016, הודיעה הממונה על שוק ההון על מתן היתר לחברות השקעה להתחיל בשיווק ציבורי של קופות גמל להשקעה, וכן לקלוט כספים של חוסכים אל קופת הגמל להשקעה.

גם הבנקים יוכלו לשווק קופות גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה נועדה לעודד את הציבור לחסוך, וגם נועדה להוות תחליף לאפיקי חיסכון אחרים הקיימים היום כמו פקדונות, תיקי השקעה מנוהלים, קרנות נאמנות ופוליסות חיסכון.

זהו תחליף ראוי, אך מוגבל בסכום ההשקעה והחיסכון. בעקבות התנגדויות של גופים פיננסיים שונים, מקסימום הסכום המותר להפקדה בקופת גמל להשקעה הוא 70,000 ש"ח לכל נושא תעודת זהות במשפחה. לסכום זה נמוך מההצהרה הראשונית של משרד האוצר בדבר השקעה של 100,000 ש"ח לכל חוסך.

כך, בנוסף להטבות המס הקיימות לקופת גמל, תזכו גם ביכולת למשוך את הכסף בכל נקודת זמן נתונה, ללא הגבלות של תקופת חיסכון, גיל וכן הלאה. למרות היכולת למשוך כספים בכל נקודת זמן, כדאי לזכור שמעצם מהותה קופת גמל מיועדת לחיסכון לטווח בינוני ארוך, ופחות יעילה כמכשיר חיסכון לטווח קצר.

בעת משיכת הכסף תשלמו מס של 25% מהרווחים . מס זה שווה למס על קרנות נאמנות, פקדונות ושאר מכשירי חיסכון.

קופת הגמל להשקעה תשמש את ביטוח לאומי להפקדת כספים במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד" בקופת גמל ברירת מחדל עבור ילדי ישראל. נוכל לראות בהמשך איך ובאיזה גיל ניתן יהיה להפקיד לקופת גמל זו כספים מעבר לכספי תוכנית "חיסכון לכל ילד" ועד למקסימום סכום ההשקעה האפשרי בקופת גמל להשקעה.

נסכם בקצרה את שאר היתרונות של קופת גמל רגילה, יתרונות שמתווספים לנזילות של קופת גמל להשקעה:

  • פטור ממס בקבלת הכספים כקצבה לאחר פרישה לגמלאות.
  • הטבות מס ויתרונות שמעניק תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. ניתן לקרוא על כך בפירוט במאמר "תיקון 190 – קופת גמל כחיסכון מומלץ לגמלאים".
  • דמי ניהול נמוכים יחסית למכשירים פיננסיים כמו פוליסת חיסכון. אם כי הדבר תלוי ביכולת המיקוח שלכם מול חברת ההשקעה.
  • אין סכום מינימום להפקדה, בניגוד לתיק השקעה מנוהל.
  • ניתן לעבור בין מסלולי השקעה, ברמות סיכון שונות, וגם בין קופות גמל שונות ללא אירוע מס וללא תשלום מס. גם במכשירים פיננסיים אחרים ניתן לעבור מסלול השקעה ללא יצירת אירוע מס, אך מעבר ממכשיר אחד לאחר, כן יוצר אירוע מס המחייב תשלום מס. כך בפקדונות וכך גם בפוליסות חיסכון.

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה