תכנית חיסכון לכל ילד מינואר 2017

משרד האוצר יזם את תוכנית חיסכון לכל ילד. לפי התוכנית, ילדי ישראל יקבלו סכום כסף שנחסך על שמם, גם ללא צורך בפתיחת חשבון בנק או פתיחת חיסכון לילדים על ידי הוריהם. ביטוח לאומי אחראי על פתיחת חשבון, מפקיד אליו כסף ומשלם על ניהול החשבון, עד שהילד מגיע לגיל 21.

ב- 21.6.16 השר כחלון חתם על תקנה לפיה ביטוח לאומי יפקיד מידי חודש 50 ש"ח עבור כל ילד בישראל. פתיחת חשבון על שם הילד תהיה באחריות הביטוח הלאומי. הכסף יועבר לקופת גמל, כדי להרוויח עליו תשואה גבוהה, אך ההורים יוכלו לבחור היכן לחסוך. הורים יוכלו לבחור לחסוך עבור הילד גם בפיקדון בנקאי.

תוכנית חיסכון לכל ילד תחול על כל ילדי ישראל שטרם הגיעו לגיל 18. הפעלת התוכנית אינה דורשת מההורים לבצע אף פעולה. אין צורך בפתיחת חשבון בנק, ההורים אינם חייבים לערוך השוואת עמלות הבנקים להתלבט איפה כדאי לפתוח חשבון בנק או ביצוע כל פעולה אחרת.

ההורים רשאים לבחור מסלולי הפקדה, וכן לבצע מספר פעולות נוספות, לכן רצוי ומומלץ שיבדקו את האפשרויות הפתוחות בפניהם וכן יערכו השוואת תוכניות חיסכון, השוואת תשואות, יבינו את משך החיסכון: האם זהו חיסכון לטווח ארוך, או שהילד מתקרב לגיל הפדיון המותר ולכן מדובר בחיסכון לטווח קצר. גם אם גיל הפדיון קרוב, אם בחרו בפיקדון, האם הם מעוניינים בנקודות יציאה או להמשיך את החיסכון לטווח ארוך בכל זאת.

מטרת המהלך היא לדאוג לילדים בישראל לסכום כסף שיעזור להם לעמוד על רגליהם בתחילת דרכם העצמאית. חיסכון לילדים, בעיקר חיסכון לילדים לטווח ארוך, הרשום על שמם והם המחליטים על השימוש בו החל מגיל 21 , נועד להגשים מטרה זו. הכסף נרשם על שם הילד, גם כדי למנוע טענות על ילודת מספר רב של ילדים רק כדי לקבל את הקצבאות שלהם. בדרך זו הכסף הוא של הילד ולא של הוריו.

חסכון לכל ילד

מה כוללת תקנת חיסכון לכל ילד ?

 • החל מינואר 2017 יופקדו לכל ילד בישראל 50 ש"ח באמצעות ביטוח לאומי, עד גיל 18. הכסף יופקד לחשבון חיסכון על שם הילד.
 • כסכום פתיחה יקבל כל ילד 1,000 ש"ח.
 • בגיל 18 ינתן סכום נוסף של 500 ש"ח.
 • ילדים שלא יפתחו את החיסכון עד גיל 21, יקבלו בגיל 21 עוד 500 ש"ח.
 • הסכום יופקד בקופת גמל, במסלול השקעה סולידי (מסלול ברמת סיכון נמוכה), בפיקוח המפקח על שוק ההון.
 • הורה רשאי להפקיד עבור הילד עוד 50 ש"ח מתוך קצבת הילדים של ביטוח לאומי.
 • הורה רשאי: לשנות מסלול השקעה בתוך קופת הגמל, או להעביר את החיסכון לקופת גמל אחרת.
 • סכומי ההפקדה פטורים ממס.
 • אין תשלום מס רווח הון במהלך תקופת החיסכון גם אם עוברים מסלולים או מעבירים את הכסף לקופת גמל אחרת.
 • ישלח לילד דיווח שנתי על "חיסכון לכל ילד" ואתר אינטרנט בו ניתן לראות את מצב החיסכון.

מה טרם הוחלט סופית?

 • לאיזו קופת גמל יופקד הכסף. ההצעה היא לצאת למכרז לבחירת קופות גמל שינהלו את החסכונות לילדים. לאחר שיבחרו קופות גמל אלה, יפוזרו החסכונות ביניהן באופן אקראי. זכויות החוסכים יהיו אחידות בכל הקופות שיבחרו.
 • מה יהיה גובה דמי הניהול ל"תכנית חיסכון לכל ילד". לאחר גיל 21 עלויות קופת גמל יעברו אל הילד או הוריו. דמי הניהול יהיו חלק מתנאי המכרז לבחירת קופות גמל, אך כרגע לא ידוע מה יהיה דמי הניהול, ומה העומס שהם יטילו על החוסכים החל מגיל 21.
 • לא ברורות זכויות ההורים והילדים ב"חיסכון לכל ילד" לאחר גיל 21: ניתן להפקיד כספים עצמאית גם לאחר גיל 18? עד מתי ההורים רשאים לקבוע את אפיק החיסכון? עד גיל 18? עד גיל 21?

סיכום

מה שידוע לנו בוודאות הוא:

 • סכומי ההפקדה לכל ילד : סכומי ההפקדה נעים מ- 50 ש"ח למי שכמעט מלאו לו 18 בעת תחילת החוק ועד 10,800 ש"ח למי שנולד עם תחילת החוק או אחריו. אם ההורים החליטו גם להפקיד 50 ש"ח מתוך קצבת הילדים של ביטוח לאומי, הסכומים ינועו מ- 100 ש"ח ועד 21,600 ש"ח.
 • ההורים יכולים להחליף מסלולי חיסכון בתוך אפיק החיסכון שבחרו.

פרטי ישום התוכנית וכן התנהלות התוכנית לאורך השנים, עדיין אינם ידועים.


קרא על קופות גמל וקרנות פנסיה